Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Edunvalvonta

Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n nimittämän Opetusalan johdon neuvottelukunnan kautta rehtoreiden edunvalvonnalliseen asemaan ja palkkaukseen, johtamisen voimavaroihin, rehtorin työnkuvaan ja työmäärään. Neuvottelukuntaan kuuluvat Suomen Rehtorit ry:n (myöh. SURE) hallituksen keskuudestaan nimeämät henkilöt. Yhdistys kiinnittää huomiota myös alueelliseen edunvalvontaan esim. työoloihin ja hyvinvointiin.

2. Koulutuspolitiikka

Yhdistys ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin asioihin muun muassa SURE:n hallituksen kautta. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta antamalla lausuntoja ja tekemällä esityksiä koulun hallintoa ja koulutyöskentelyä koskevista tai niihin liittyvistä asioista. Yhdistys kannustaa jäseniään toimimaan asiantuntijoina kaikilla koulutuspolitiikasta ja koulutuksesta päättävillä tasoilla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille koulun, oppilaitoksen tai opetustoimen johtotehtävissä työskentelevien työhön liittyvää asiantuntijuutta.

3. Järjestäytyminen

Yhdistys järjestäytyy mahdollisimman laajasti toimialueellaan. Tavoitteena oleva jäsenmäärä toimikauden lopussa on 150.

4. Jäsenyhdistyksen sisäinen toiminta

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tammi-huhtikuussa. Siihen pyritään aina saamaan varsinaisten kokousasioiden lisäksi asiantuntijapuheenvuoro kulloinkin ajankohtaisesta aiheesta. Vuosikokous järjestetään ensisijaisesti lähitapahtumana ja toissijaisesti Teamsilla. Jäsenyhdistyksen sisäistä toimintaa ovat myös erilaiset yleissivistävät tapahtumat sekä virkistystoiminta. Jäsenyhdistys järjestää virkistystilaisuuden, työhyvinvointi-iltapäivän ja koulutustilaisuuden vuonna 2023.

5. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa

Yhdistys pyrkii aktivoimaan yhteistoimintaa muiden jäsenyhdistysten kanssa. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan toimikauden aikana monipuolisesti eri tilaisuuksiin, mikä mahdollistaa verkostoitumisen muiden jäsenyhdistysten jäsenten kanssa.

6. Kansainvälinen toiminta

Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan muun muassa ICP:n, ESHA:n ja NSF:n toimintaan sekä tukemaan jäseniään taloudellisesti osallistuessaan kansainvälisiin tapahtumiin. Yhdistys lisää jäsenten mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta tapahtuu vallitsevassa maailmantilanteessa pääosin etäyhteyksiä hyödyntäen.

7. Kouluttautuminen

Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan SURE:n järjestämään toimintaan sekä Pro Rexi -koulutustapahtumaan.

8. Kehittäminen

Jäseniä tiedotetaan aktiivisesti. Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sitoutetaan kehittämään toimintaa ja osallistumaan siihen.