Hallitus

Uudenmaan Rehtorit ry – hallitus 2023

JäsenVarajäsen
Pertti Tuomi, puheenjohtaja
Juha Kujanpää, varapuheenjohtajaKaisa Leppävuori
Mari Heikkinen, sihteeriMinna Öhman
Lea Backman, taloudenhoitajaPekka Tukonen
Minna JärviSatu Nokelainen
Johanna NurmesniemiEsa Kukkasniemi
Stina TonteriSari Halonen

Toimintakertomus toimikaudelta 2022

Hallituksen kokoonpano 2022

JäsenVarajäsen
Pertti Tuomi, puheenjohtaja 
Juha Kujanpää, varapuheenjohtaja Kaisa Leppävuori 
Mari Heikkinen, sihteeri Minna Öhman 
Lea Koskinen, taloudenhoitaja
Minna Järvi Satu Nokelainen 
Johanna Nurmesniemi Esa Kukkasniemi 
Pekka Tukonen Markku Tolvanen 

Toiminnantarkastaja: 
Ari Meriläinen (varalla Anne Schroderus)

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2022 oli yhteensä 73 maksanutta jäsentä. Määrä on kahdeksan (8) jäsentä vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. 

Toimintavuosi 2022

Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme (3) kertaa: 

  • 09.02.2022 Teams-kokous 
  • 13.04.2022 Teams-kokous 
  • 14.11.2022 Teams-kokous 

Vuosikokous

Sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 22.04.2022 Ravintola Krapihovissa Tuusulassa.

Osallistuminen kattojärjestön toimintaan

Suomen Rehtoreita koskevista ajankohtaisista asioista informoidaan SURE:n kotisivuilla osoitteessa www.surefire.fi.

Puheenjohtaja Pertti Tuomi on edustanut Uudenmaan Rehtorit ry:tä Suomen Rehtorit ry:n hallituksen varajäsenenä.

Suomen rehtorit järjesti Pro Rexi-tapahtuman 10.-11.11.2022, johon jäsenistöämme osallistui.

Koulutus- ja virkistystoiminta

Kulunutta toimintavuotta vietettiin koronapandemia jälkimainingeissa sekä Ukrainan sodan luomien tunnelmien vallitessa. Poikkeusajat näkyivät edelleen toiminnassa. Vaikka tapahtumia oli jälleen mahdollista järjestää, niin varovaisuus leimasi edelleen ihmisten toimintaa. Myös rehtoreita oli vaikea saada osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 22.4.2022 Tuusulassa ravintola Krapihovissa. Vuosikokouksen yhteydessä nautittiin yhteinen ateria sekä nautittiin Krapin pajan tarjoamasta teatteri-illasta. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan rehtoria. Perinteiset lukuvuoden päättäjäiset vietettiin ravintola Töölönrannassa Helsingissä 17.6.2022. Paikalla tapaamisessa oli 12 yhdistyksen jäsentä.

Syksyllä 5.9.2022 järjestettiin toista kertaa yhteinen liikunnallinen tapahtuma Lohjan Kisakalliossa. Ohjelmassa oli curlingia, jousiammuntaa ja päätteeksi yhteinen päivällinen. Tapahtumaan osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Vuoden lopuksi järjestettiin yhteiset pikkujoulut Lapland Hotels ravintolassa Helsingissä. Sattumusten vuoksi paikalle pääsi vain kuusi (6) rehtoria.

Suomen rehtorit ry:n toiminnassa yhtenä keskeisenä painopisteenä oli vuonna 2022 edelleen rehtoreiden hyvinvointi. Osana tätä toimintaa Suomen rehtorit ry toteutti kolmantena vuonna peräkkäin laajan tutkimuksen jäsenistön keskuudessa, jolla kartoitettiin rehtoreiden työhyvinvoinnin nykytilaa. Myös Uudenmaan rehtoreiden toiminnassa rehtoreiden työhyvinvoinnin lisääminen oli keskeinen tavoite. Samalla tavoitteena oli pyrkiä tarjoamaan alueen eri osissa toimiville rehtoreille mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaa.

Talous

Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa 74,58 euron ylijäämää. Vuoden lopussa yhdistyksen tilillä oli 2 257,40 euroa.