Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä

Pohjois-Karjalan Rehtorit ry on Suomen Rehtorit ry:n maakunnallinen alueyhdistys.

Se toimii koulun johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammattitaidon kohottamiseksi, edistää hallinnollista, pedagogista ja tiedollista kehitystä, valvoa jäsenistön ammatillisia ja palkkauksellisia etuja sekä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia ja kursseja, tekemällä koulun hallintoa ja työskentelyä koskevia aloitteita, toimittamalla julkaisuja, ylläpitämällä suhteita muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin sekä kouluviranomaisiin ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä yhteistyötä.

Edunvalvonta

Yhdistys tekee yhteistyötä OAJ:n maakunnassa toimivien pääluottamusmiesten kanssa ja pyrkii pitämään aktiivisesti huolta myös rehtoreiden edunvalvontaan liittyvien kysymyksien hoitamisesta. Yhdistys seuraa maakunnan kuntien taloudellisen tilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia oppilaitosten asianmukaisiin toimintaedellytyksiin. Yhdistys pyrkii osaltaan pitämään huolta, että kuntien koulutoimea koskevissa ratkaisuissa otetaan tarkoin huomioon myös koulujen ja oppilaitosjohdon näkökulma.

Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutustoiminnassa hyödynnetään keskeisesti niin Suomen Rehtorit ry:n valtakunnallista kuin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueellista koulutustarjontaa. Yhteistyötä edunvalvontaan liittyvien koulutusten järjestämisessä tehdään OAJ Pohjois-Karjala ry:n kanssa.

PoRe järjestää jäsenistölleen tapahtumia, joihin sisältyy myös koulutuksellisesti rikastuttavia elementtejä.

Toimintavuoden 2023 tavoitteita

  • Järjestetään riittävästi laadukkaita alueyhdistyksen omia kausitapahtumia
  • Ylläpidetään aktiivista toimintaa ja rekrytoidaan uusia jäseniä
  • Hallitustyöskentelyä jatketaan vakiintuneessa muodossa vastuualueittain (puheenjohtaja, sihteeri, tiedottajat, taloudenhoitaja ja tapahtumaryhmä)
  • Naapurialueyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä
  • Tehdään tiivistä yhteistyötä OAJ:n kanssa erityisesti paikallisella tasolla

Yhdistyksen kokoukset ja muu toiminta

Yhdistyksen toiminnan rungon – Porelaisen vuodenkierron – muodostavat sääntömääräinen vuosikokous huhtikuussa, SURE ry:n valtakunnalliset koulutustapahtumat ja seminaarit sekä alueelliset rehtoripäivät. Yhdistyksen omia tapaamisia järjestetään vuoden mittaan. Niistä tiedotetaan jäsenistölle sähköisellä jäsenkirjeellä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti.

”Porelaisen vuodenkierto” 2023

  • Vuosikokous: ti 17.4. klo 16, paikkana Joensuun Konservatorio. Vuosikokouksen aluksi ruokailu Carelia-salin ravintolassa.
  • Kesätapahtuma kesäkuussa 2023
  • Golf-kisa: elokuussa
  • Syystapahtuma pyritään järjestämään yhteistyössä Pohjois-Savon rehtoreiden kanssa.
  • Pikkujoulut joulukuussa

Tiedottaminen

Tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta tapahtuu pääasiassa sähköpostitse, puheenjohtajan jäsenkirjeillä ja Facebookin kautta. Samalla tavalla välitetään edelleen myös SURE:n jäsenkirjeet ja muut ajankohtaiset tiedotteet.

Kansallinen toiminta

Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan osallistumista valtakunnallisiin tapahtumiin ja seminaareihin. Yhdistyksen hallitus tekee tapauksittain päätöksen näiden etuisuuksien myöntämisestä.