Uutiset

 • Suomen Rehtorit ry on määrätietoisesti vienyt esimiesten asioita eteenpäin

  Suomen Rehtorit ry on määrätietoisesti vienyt esimiesten asioita eteenpäin

  Uudet virka- ja työehtosopimukset opetusalalla myös kaikkia yleissivistävän koulutuksen esimiehiä koskien saatiin maaliin maaliskuun alussa. Ensimmäisinä oppilaitosjohtoa koskevat sopimukset valmistuivat kunta-alalla, joissa neuvottelutulos saavutettiin jo helmikuun alussa. Sen sijaan paljon kimurantimmaksi osoittautuivat yksityistä opetusalaa ja yliopistoja koskevat sopimukset. Kunta-alan sopimusten allekirjoittaminen viivästyi Julkisalan koulutettujen (JUKO) käyttäessä tätä neuvottelujen vauhdittajana Sivistystyönantajien suuntaan. Tällä kertaa neuvottelut tapahtuivat … Lue lisää

 • Jäsenkirje 3/2018

  Jäsenkirje 3/2018

  Puheenjohtajalta Uudet virka- ja työehtosopimukset opetusalalla myös kaikkia yleissivistävän koulutuksen esimiehiä koskien saatiin maaliin maaliskuun alussa. Järjestömme on sitkeän määrätietoisesti vienyt esimiesten asioita eteenpäin. Näinpä nyt on syytä hetki iloita, kun konkreettisia liikahduksia esimiespakettien kehittämisestä on saatu aikaan. Tulemme avaamaan tarkkoja sopimustekstejä niiden tultua käyttöömme erityisesti esimiehiä koskevilta osin jäsenillemme. Peruskoulufoorumin kovat tavoitteet vaativat aineettomien ponnistelujen … Lue lisää

 • Jäsenkirje 3/2018 jäsenille

  Jäsenkirje 3/2018 jäsenille

  Puheenjohtajalta Uudet virka- ja työehtosopimukset opetusalalla myös kaikkia yleissivistävän koulutuksen esimiehiä koskien saatiin maaliin maaliskuun alussa. Ensimmäisinä oppilaitosjohtoa koskevat sopimukset valmistuivat kunta-alalla, joissa neuvottelutulos saavutettiin jo helmikuun alussa. Sen sijaan paljon kimurantimmaksi osoittautuivat yksityistä opetusalaa ja yliopistoja koskevat sopimukset. Kunta-alan sopimusten allekirjoittaminen viivästyi Julkisalan koulutettujen (JUKO) käyttäessä tätä neuvottelujen vauhdittajana Sivistystyönantajien suuntaan. Tällä kertaa neuvottelut … Lue lisää

 • Jäsenkirje 2/2018

  Jäsenkirje 2/2018

  Puheenjohtajan palsta Opetusalan virka- ja työehtosopimuksia koskevissa sopimusneuvotteluissa on saavutettu kunta-alaa koskeva neuvottelutulos, jonka KT:n valtuuskunta on osaltaan hyväksynyt. Sopimuksen kustannusvaikutusten on reilun kahden vuoden ajalta arvioitu olevan 3,46 %, mikä vastaa yksityisen alan piirissä syntyneiden sopimusten palkankorotustasoa. Tulos pitää sisällään marraskuun 2018 kuukausipalkasta laskettavan 9,2 % tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän. Tämä uusi elementti nousi ratkaisuksi … Lue lisää

 • Lehdistötiedote: Rehtorien ammattieettiset ohjeet julkaistaan Educassa

  Lehdistötiedote: Rehtorien ammattieettiset ohjeet julkaistaan Educassa

  Suomen Rehtorit ry (SURE) käynnisti reilu vuosi sitten eettisten ohjeidensa uudistamistyön, jonka lopputuloksena syntyi ammattikunnan eettisten ohjeiden päivitys, Rehtorin huoneentaulu. ”Maailma muuttuu, toimintaympäristö muuttuu. On herätettävä keskustelu ammattiamme ohjaavista eettisistä suuntaviitoista”, sanoo SURE:n puheenjohtaja Antti Ikonen. Oppilaitoksen johtajana rehtori vastaa osaltaan tulevien sukupolvien opetuksesta, kasvatuksesta ja sivistämisestä. Työhön kohdistuu monenlaisia odotuksia ja toiveita, joten työn … Lue lisää

 • Jäsenkirje 1/2018

  Jäsenkirje 1/2018

  Puheenjohtajan palsta Opetushallitus kutsui viime vuoden lopulla koolle keskeisiä kasvatus- ja opetusalan johtamisen toimijoita keskustelutilaisuuteen toimialamme johtamisen nykytilasta, tulevaisuuden kehittämistarpeista ja keskeisistä toimienpiteistä johtamisosaamisen kehittämiseksi. Tapaaminen oli myös järjestömme toivoma, sillä edellisestä vastaavien osapuolten yhteisestä pohdinnasta oli kulunut jo useampia vuosia. Toimintaympäristö on tänä aikana kokenut mm. opetussuunnitelmauudistuksen kaikilla asteilla. Eri osapuolilla oli sinänsä yhteinen … Lue lisää