Mikä Suomen Rehtorit on?

Suomen Rehtorit ry – Finlands Rektorer rf on koulujen, oppilaitosten ja opetustoimen johtotehtävissä toimivien ammattilaisten etujärjestö. Se on perustettu 6.3.1950, jolloin yhdistyksen nimi oli Suomen oppikoulujen rehtorien yhdistys. 29.1.1975 nimeksi tuli Suomen Rehtorit ry.

Yhdistys toimii jäsentensä hallinnollisen ja pedagogisen ammattitaidon ja -tiedon lisäämiseksi, valvoo heidän yhteisiä ammatillisia ja palkkauksellisia etujaan sekä vaikuttaa koulutuspoliittisiin ratkaisuihin.

Suomen Rehtorit ry on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä ja osallistuu järjestöjen päätöksentekoon, vuosittaisiin kokouksiin ja konferensseihin:

  • Pohjoismainen rehtorijärjestö, Nordisk Skolledarforum, NSF
  • Euroopan rehtorijärjestö, European School Heads Association, ESHA
  • Maailman rehtorijärjestö, International Confederation of Principals, ICP

Tutustu esitteeseemme. Läs vår broschyr.

Luotettava yhteistyökumppani

Suomen Rehtorit ry:n keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Kuntaliitto. Lisäksi SURE tekee yhteistyötä koulutusalan muiden järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetushallitus on jo vuosikausia ollut merkittävä SUREn yhteistyökumppani kaikissa koulutuksen ja kasvatuksen asioissa.

SURE on luotettava kumppani niin rehtorikoulutukseen kuin koulujen ja kasvatuksen sekä opetuksen asiantuntijuuteen liittyvissä kysymyksissä monilla eri foorumeilla.

22 alueyhdistystä järjestön perustana

Järjestön muodostavat 22 alueyhdistystä. Korkeinta päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous. Toimeenpanovaltaa käyttää kahdeksi vuodeksi valittava hallitus.

Alueyhdistykset valitsevat varsinaisissa kokouksessaan jäsenistöstään vuosikokousedustajat. Vuosikokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.