Strategia

Strategia 2016–2027

Rehtori on Suomen tärkein johtaja – maailman parasta johtamista!

Visio

Rehtori on Suomen tärkein johtaja – maailman parasta johtamista!

Missio

Suomen Rehtorit ry on luotettava, ketterä, vahva ja kasvava järjestö. Yhdistys toimii koulun, oppilaitoksen tai opetustoimen johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä yhdistävänä järjestönä. Järjestön tarkoituksena on jäsentensä hallinnollisen ja pedagogisen ammattitaidon ja -tiedon lisäämisen ohella ammatillisiin ja palkkauksellisiin asioihin ja etuihin sekä koulutuspoliittisiin ratkaisuihin vaikuttaminen.

Strategiset päätavoitteet

  1. Edunvalvontatyön vahva kehittäminen.
  2. Oppilaitosjohdon työnkuvan selkiyttäminen, työmäärän rajaaminen, työhyvinvoinnin tukeminen.
  3. Koulutusten järjestäminen, ammatillisen osaamisen ja johtamistaidon vahvistaminen.
  4. Verkostoitumisen edistäminen.
  5. Koulutuksen ja johtamisen voimavarojen puolustaminen.
  6. Asiantuntijuuden hyödyntäminen.