Hallitus

Kahdeksi vuodeksi valittava hallitus käyttää toimeenpanovaltaa Suomen Rehtorit ry:ssä. Hallitus johtaa järjestön toimintaa sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien toimintalinjausten mu­kaan.

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän varsinais­ta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että neljä tai viisi jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus 2024

Suluissa hallituksen jäsenen vastuualue. OJN-lyhenne tarkoittaa, että henkilö edustaa SUREa Opetusalan johdon neuvottelukunnassa OJN:ssä.

Henkilökohtaiset varajäsenet