Vuoden rehtori

Vuoden rehtori -kunniamaininta

Kuka voi olla Vuoden rehtori -ehdokkaana?
Ehdokkaan on oltava nimityshetkellä rehtorin virassa tai koulunjohtajan tehtävässä työskentelevä Suomen Rehtorit ry:n jäsenmaksunsa maksanut jäsen, joka on työssään toiminut erittäin ansiokkaasti Vuoden rehtori -valintakriteerien mukaisesti.

Miten ehdokkaat valitaan?
Ehdokasta kunniamaininnan saajaksi voivat esittää Suomen Rehtorit ry:n alueyhdistykset, kukin yhtä henkilöä vuodessa. Esitys toimitetaan syyskuun loppuun mennessä järjestösihteerille, joka valmistelee esitykset Vuoden rehtori -valintaraadille.

Kuka valitsee Vuoden rehtorin?
Vuoden Rehtorin valintaraati koostuu Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtajiston ja hallituksen edustajista sekä vuosittain valittavista asiantuntijoista.

Milloin Vuoden rehtori -kunniamaininta jaetaan?
Kunniamaininta jaetaan joka vuosi Pro Rexi -tapahtuman yhteydessä.

Miten Vuoden rehtori palkitaan?
Kunniamaininnan saaja palkitaan kunniamaininnalla ja stipendillä. Hänelle varataan puheenvuoro seuraavana vuonna Suomen Rehtorit ry:n järjestämään tapahtumaan.

Vuoden Rehtori -kunniamaininnan valintakriteerit

  • Vuoden Rehtori on sitoutunut erittäin vahvasti Suomen Rehtorit ry:n ammattieettisiin ohjeisiin ja on toiminut työssään tämän arvopohjan mukaisesti.
  • Vuoden Rehtori toimii työssään innovatiivisesti ja ammattitaitoisesti. Hän johtaa organisaatiotaan menestyksekkäästi koulunsa sidosryhmät huomioon ottaen.
  • Vuoden Rehtori suhtautuu rakentavasti ympäröivän maailman muutoksiin ja uuteen tietoon. Hän vaikuttaa näkemyksillään myönteisesti yleiseen keskusteluun ja rakentaa omalta osaltaan maahamme suvaitsevaa ilmapiiriä.

Vuoden rehtori 2022 Vesa Raasumaa
Vuoden rehtori 2021 Ilpo Nybacka
Vuoden rehtori 2020 Pekka Paappanen