Ammattieettiset ohjeet

Rehtorin huoneentaulu

  • Rehtorin työn ydin on koulunpito. Huolehdin siitä, että vastuulleni uskottu oppilaitos täyttää sille annetut tehtävät ja siellä on hyvä tehdä työtä ja opiskella.
  • Rehtorin ammatti on välittämistä. Välitän tietoa koulun todellisuudesta ja tarpeista ympäröivään yhteiskuntaan ja toimin linkkinä koulun ja paikallisyhteisön välillä. Välitän muun yhteiskunnan viestiä kouluun.
  • Välitän johtamastani työyhteisöstä ja koulun oppilaista ja opiskelijoista. Haluan turvata kouluyhteisöön kuuluvien hyvinvoinnin ja oppimisen ilon.
  • Kun sovittelen erimielisyyksiä, kuuntelen jokaista osapuolta ja otan huomioon kaikkien asianosaisten näkökulmat. Muistan, että koulu on oppilaita ja opiskelijoita varten.
  • Työtehtäviä jakaessani olen tasapuolinen enkä anna poliittisten tai uskonnollisten näkemysten, mielipiteiden, sukulaisuuden, sukupuolen tai minkään muun asiaan kuulumattoman tekijän vaikuttaa ratkaisuihini. Kunnioitan jokaisen sananvapautta.
  • Tuen opettajia ja muuta henkilökuntaa. Kannustan työyhteisön jäseniä kehittämään osaamistaan ja pyrin huolehtimaan heidän jaksamisestaan.
  • Osallistuessani julkiseen keskusteluun ja edustaessani ammattikuntaani ylläpidän toivoa ja toimin suomalaisen koululaitoksen parhaaksi.