Edustukset

 • KARVI arviointineuvosto: Päivi Ikola 10.6.2022–31.5.2026.
 • KARVI Opinto-ohjauksen uusien muotojen arvioinnin arviointiryhmä: Päivi Ikola 2023 – 2024.
 • OKM toimenpiteitä perusopetuksen oppimistulosten vahvistamiseksi valmisteleva työryhmä: Jari Koski 1.4.2024-31.5.2026
 • OKM lukiokoulutuksen seurantaryhmä: Jyrki Rosti, 15.10.2023 – 31.12.2024.
 • OKM ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos TALIS 2024 -tutkimuksen ohjausryhmä: Päivi Ikola
 • OPH Romanien koulutusta tukeva ohjausryhmä: Anne Laatikainen, 2022–2025.
 • OPH katsomusaineiden uudistamista koskeva kehittämisryhmä: Antti Ikonen 11/2022–.
 • EDUCA-tapahtuman näyttely- ja ohjelmatoimikunta: Toni Lehtinen, jatkuva.
 • EDUCA-tapahtuman kehitys- ja ohjelmaryhmä: Toni Lehtinen, jatkuva.
 • Kansallinen LUMA-neuvottelukunta: Pertti Tuomi, jatkuva.
 • Kodin ja Koulun Päivä -työryhmä: Agneta Torsell, jatkuva.
 • Oppilaitosturvallisuuden työryhmä: Agneta Torsell, jatkuva.
 • Osaa & jaa -palkinnon arviointityöryhmä: Antti Ikonen, jatkuva.
 • SIG-ryhmä: Seppo Pulkkinen, Kaisa Isotalo, jatkuva.
 • YTL Ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmä: Sami Peltonen 2022–2024.
 • Yritys Hyvä 2024 -kilpailun arviointityöryhmä: Meri Aatsinki-Hämäläinen.
 • Savuton Suomi 2030 -ohjausryhmä: Sari Hakola 13.1.2020–.
 • Valtakunnallisen Kieliverkoston ohjausryhmä 2021–2024: Kaj Holmbäck.

Päättyneet edustukset

 • OKM Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä: Agneta Torsell, päättyi 23.3.2023.
 • OKM Opettajankoulutusfoorumi: Päivi Ikola, varajäsen Henry Leppäaho, päättyi 31.12.2023.
 • OKM demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä: Jari Koski, varajäsen Sari Hakola, toimikausi 22.6.2020–1.6.2023.
 • MMM Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmän Kouluruoka 2.0: Kaisa Isotalo, Auvo Huotari, toimikausi 1.11.2021–pääministeri Marinin hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka.
 • OKM Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 2021–2022 -seurantaryhmä: Inka Kokkonen, toimikausi 1.5.2021–31.12.2022.
 • OPH Perusopetuksen oppimisen arvioinnin kehittämistä ohjaava ohjausryhmä: Päivi Ikola, päättyi 31.12.2022.
 • OPH kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja väkivallan ehkäisyn sivuston tukiryhmä: Marko Kuvaja, päättyi 31.12.2022.
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Ammattikorkeakoulujen vetovoimatyöskentelyn seurantaryhmä: Pertti Tuomi, päättyi 5/2022.
 • KARVI arviointineuvosto: Antti Ikonen, päättynyt 31.5.2022.
 • KAJO-hankkeen ohjausryhmä: Anne Laatikainen.
 • OPH Lukioiden kehittämisverkoston asiantuntijaryhmä: Kimmo Laitinen.
 • OKM Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva seurantaryhmä: Päivi Ikola, toimikausi 2.9.2019–31.12.2021.
 • Pedagogisten opettajajärjestöjen toimikunta: Anne Laatikainen, 2018–2020.
 • OPH Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä: Kimmo Laitinen, päättyi 31.12.2021.
 • Suomen Kuntaliiton lukiorehtoriverkosto: puheenjohtajuus, Kimmo Laitinen.
 • OKM Lukiokoulutuksen rahoituksen uudistaminen -työryhmä: Marja-Leena Ruha-Tuomola, päättyi 31.8.2019.
 • OKM Jatkuvan oppimisen työryhmä: Agneta Torsell, päättyi 31.12.2019.
 • Kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa pohtiva työryhmä: Päivi Ikola, päättyi 16.3.2018.
 • OKM tutkintojen viitekehystyöryhmä: Vesa Rinta-Säntti, päättyi 31.12.2018.
 • OKM Perusopetuksen kieltenopetuksen kehittämisen työryhmä: Päivi Ikola tai Vesa Rinta-Säntti, päättyi 31.10.2019.
 • OKM Uusi lukio -hankkeen seurantaryhmä: Kimmo Laitinen, päättyi 30.6.2019.
 • OKM Elinikäisen oppimisen työryhmä: Vesa Rinta-Säntti, päättyi 8.2.2018.
 • OKM Maahanmuuttoasioita koskeva ohjausryhmä: Jukka Kuittinen, päättynyt.
 • OPH Lukion opetussuunnitelman perustetyön ohjausryhmä: Kimmo Laitinen, päättynyt 2019.
 • OKM Liikkuva koulu -ohjausryhmä: Päivi Ikola.
 • OPH Peruskoulufoorumin seurantaryhmä: Antti Ikonen, päättyi 31.12.2019.
 • OKM Yo-tutkinnon kehittämistyöryhmä: Riikka Lindroos.