Historia

1940-luku
Suomalaisen rehtorikunnan järjestäytymisen alku sijoittuu 1940-luvun loppuun, ja toiminnan katsotaan käynnistyneen vuonna 1949.

1950-luku
Yhdistysrekisteri hyväksyi ”Suomen oppikoulujen rehtoriyhdistyksen” säännöt 6.3.1950. Tämä ajankohta liittää suomalaisen rehtorikunnan maailman vanhimpien rehtoriyhdistysten joukkoon.

1960-luku
Toiminta alkoi tiivistyä 1960-luvulla, kun rehtoreiden valtakunnalliset opintopäivät vakiintuivat ja paikallisyhdistyksiä alettiin perustaa. Ensimmäinen paikallisyhdistys, HESERY (myöhemmin HESERE ry.), aloitti toimintansa 1967.

1970-luku
Koulujärjestelmän muutos 1970-luvulla toi paineita tarkistaa rehtoriyhdistyksen rakennetta. Uuden koulujärjestelmän pohjalta rakentui yksi, yleissivistävien koulujen yhteinen rehtorijärjestö Suomen Rehtorit ry – Finlands Rektorer rf, jonka perustamisajankohtana pidetään 11.12.1974. Yhdistysrekisterin vahvistus uusille säännöille saatiin 10.1.1975.

SURE-FIREn muodostivat suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulujen ja lukioiden rehtorit sekä ilta- ja harjoittelukoulujen rehtorit. Yhdistyksen alueellisena runkona olivat alue- ja paikallisyhdistykset, joita on ollut enimmillään 25.

SURE-FIREn puheenjohtajat

 • Heikki Niemelä 1974–80
 • Antero Penttilä 1981–98
 • Jorma Lempinen 1999–2007
 • Peter Johnson 2007–2008
 • Ari Pokka 2009–2013
 • Riikka Lindroos 2013–2017
 • Antti Ikonen 2017–

SURE-FIREn kunniajäsenet

 • Professori Jouko Teperi
 • Kouluneuvos Heikki Niemelä
 • Kouluneuvos Antero Penttilä
 • Kouluneuvos Jorma Lempinen