Kansainvälisyys

Suomen Rehtorit ry on jäsenenä kolmessa kansainvälisessä järjestössä ja osallistuu niiden päätöksentekoon, vuosittaisiin kokouksiin ja konferensseihin.

Maailman rehtorijärjestö International Confederation of Principals ICP

 • Maailmanlaajuinen rehtorijärjestöjen katto-organisaatio.
 • Suomen Rehtorit ry on ICP:n jäsenyhdistys.
 • Järjestää koulutus- ja kehittämistoimintaa monilla koulutussektoreilla.
 • Suomalaisedustus ICP:n toiminnassa on ollut aina erittäin merkittävää. ICP:n puheenjohtajina ovat toimineet SUREn entiset puheenjohtajat Ari Pokka (2014–2015) ja Antero Penttilä.
 • ICP:n konventio (kongressi) järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavaksi se pidetään elokuussa 2024 Mombasassa, Keniassa.
 • Syyskuussa 2023 järjestettiin Rovaniemellä ICP:n Emerging Leaders Forum ja Councilin kokous.

Euroopan rehtorijärjestö European School Heads Association ESHA

 • Eurooppalaisten yleissivistävien koulujen rehtorijärjestöjen kattojärjestö.
 • Järjestää jäsenistölleen koulutusta ja laatii koulutuspoliittisia suunnitelmia sekä avaa kanavan eurooppalaisen rehtorityön osaamisen kehittämiseen.
 • Suomen Rehtorit ry toimii aktiivisesti ESHAssa. Rehtori Eeva Penttilä on toiminut ESHAn puheenjohtajana ja SUREn pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Lempinen on toiminut ESHAn pääsihteerinä. Jukka Kuittinen on toiminut ESHAn varapuheenjohtajana.
 • ESHA:n kongressi järjestetään joka toinen vuosi. Viimeksi kongressi pidettiin lokakuussa 2023 Dubrovnikissa, Kroatiassa.

Pohjoismainen rehtorijärjestö Nordisk SkolledarForum NSF

 • Kaikkien viiden Pohjoismaan rehtorijärjestöjen yhteistyöorganisaatio.
 • Tehtävänä on ylläpitää ja kehittää rehtoreiden pohjoismaista ammatillista yhteistyötä.
 • Tavoitteena on vaikuttaa Pohjoismaiden koulutuspoliittiseen kehitykseen mm. yhteisten selvitysten, periaateohjelmien, kannanottojen ja seminaarien avulla.
 • NSF järjestää vuosittain pohjoismaisten rehtorijärjestöjen johdossa olevien edustajien neuvottelupäivät vuorollaan kussakin Pohjoismaassa. Vuonna 2023 ne järjestettiin Suomessa.

KV-koulutustuki

Suomen Rehtorit ry:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea tukea kansainväliseen koulutukseen.

Tuki maksetaan takautuvasti kyseisen vuoden koulutuksesta hakemusta vastaan. Tästä hakemukseen.

Hallitus tekee päätöksen SUREn painopistealueista aina kyseiselle vuodelle ja tiedottaa samanaikaisesti niistä, hakuprosessista ja aikataulusta heti päätöksen jälkeen.

Hakea voi joustavasti kyseisen vuoden marraskuun loppuun asti. KV-toimintaan haettavan tuen tulee olla tapahtunut marraskuun loppuun mennessä.

Kaikki hakemukset käsitellään yhtä aikaa, jolloin niitä on helpompi vertailla ja priorisoida ja se mahdollistaa eri suuruisten tukien myöntämisen. Päätös tuesta tehdään joulukuun  hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen kyseisen vuoden koulutustuet voidaan laittaa maksuun.

Vuoden 2024 painopistekohteet ovat

 • ICP 2024 Convention Mombasa, Kenia
 • Kahdenkeskiset vaihdot kuten OPC:n kanssa, LEAP, tai Nordic job shadowing
 • Muut

Hakijalle myönnettävä tuki on vuonna 2024 maksimissaan 75 % itse maksettavista kuluista ja enintään 350 euroa. Myönnettävän kokonaistuen enimmäismäärä vuonna 2024 on 2000 euroa

Tukea maksetaan ensisijaisesti rekisteröinti- / osallistumismaksuihin ja toissijaisesti matkakuluihin.

Muita ehtoja:

 • Sama hakija ei voi saada kv-koulutustukea kahtena peräkkäisenä vuotena
 • Jäsenen jäsenmaksu tulee olla maksettu kahtena vuotena peräkkäin (hakuvuosi ja edellinen vuosi)
 • Korvataan vain itse maksettuja kuluja
 • Koulutuksesta on toimitettava erillinen matkaraportti, josta käy ilmi matkan/koulutuksen ammatillisen kehittymisen tavoite ja toteutuminen. Matkaraportti voidaan julkaista Rexi-lehdessä tai SURE:n kotisivuilla.
 • Matkaraportin toimittaminen on yksi tuen maksamisperuste.

Global Principal Partnerships – international exchange program between Finland and Ontario

Suomen Rehtorit ry tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden Job Shadowing – ohjelmaan Ontario Principal Councilin (OPC) kanssa

Suomen Rehtorit ry:n jäsenillä on mahdollisuus hakeutua SUREn ja OPC:n  järjestämään kansainväliseen rehtorivaihto (Job Shadowing) – ohjelmaan.

Alustavasti on suunniteltu, että Ontarion rehtorit vierailevat Suomessa viikolla 9.-17.3.2024 ja suomalaiset vierailut Ontariossa sovitaan osallistujien kesken.

Kiinnostuneet rehtorit täyttävät tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/CF0CCB1835D9463D hakemuksen (englanninkielinen) 8.11.2023 mennessä.

Osallistujille ilmoitetaan marraskuun aikana tarkemmin jatkosta.

Kuinka saada irti eniten tästä projektista, on kiinni osallistujasta itsestään.

Lue OPC:n kotisivuilta lisää. Siitä saat tarkemmin tietoa miten vaihto tapahtuu ja ohjelman tavoitteet.

Ensimmäisellä kerralla mukaan otetaan n. 10 rehtoria.

Osallistujat vastaavat itse kaikista kustannuksista. OPC:n perimä rekisteröintimaksu on 350 Kanadan dollaria + 13 % vero, kun sopiva matchaus on löytynyt.

Järjestöt tarjoavat mahdollisuuden ja OPC tekee ns. matchauksen rehtorien kesken.

Lisätiedot Suomen Rehtorit ry, Toni Lehtinen, toni.lehtinen@surefire.fi