Kansainvälisyys

Suomen Rehtorit ry on jäsenenä kolmessa kansainvälisessä järjestössä ja osallistuu niiden päätöksentekoon, vuosittaisiin kokouksiin ja konferensseihin.

Maailman rehtorijärjestö International Confederation of Principals ICP

 • Maailmanlaajuinen rehtorijärjestöjen katto-organisaatio.
 • Suomen Rehtorit ry on ICP:n jäsenyhdistys.
 • Järjestää koulutus- ja kehittämistoimintaa monilla koulutussektoreilla.
 • Suomalaisedustus ICP:n toiminnassa on ollut aina erittäin merkittävää. ICP:n puheenjohtajina ovat toimineet SUREn entiset puheenjohtajat Ari Pokka (2014–2015) ja Antero Penttilä.
 • ICP:n konventio (kongressi) järjestetään joka toinen vuosi. Viimeksi se pidettiin heinäkuussa 2022 Torontossa.

Euroopan rehtorijärjestö European School Heads Association ESHA

 • Eurooppalaisten yleissivistävien koulujen rehtorijärjestöjen kattojärjestö.
 • Järjestää jäsenistölleen koulutusta ja laatii koulutuspoliittisia suunnitelmia sekä avaa kanavan eurooppalaisen rehtorityön osaamisen kehittämiseen.
 • Suomen Rehtorit ry toimii aktiivisesti ESHAssa. Rehtori Eeva Penttilä on toiminut ESHAn puheenjohtajana ja SUREn pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Lempinen on toiminut ESHAn pääsihteerinä. Jukka Kuittinen toimi ESHAn varapuheenjohtajana.
 • ESHA:n kongressi järjestetään joka toinen vuosi. Viimeksi kongressi pidettiin Kyproksella lokakuussa 2021.

Pohjoismainen rehtorijärjestö Nordisk SkolledarForum NSF

 • Kaikkien viiden Pohjoismaan rehtorijärjestöjen yhteistyöorganisaatio.
 • Tehtävänä on ylläpitää ja kehittää rehtoreiden pohjoismaista ammatillista yhteistyötä.
 • Tavoitteena on vaikuttaa Pohjoismaiden koulutuspoliittiseen kehitykseen mm. yhteisten selvitysten, periaateohjelmien, kannanottojen ja seminaarien avulla.
 • NSF järjestää vuosittain pohjoismaisten rehtorijärjestöjen johdossa olevien edustajien neuvottelupäivät vuorollaan kussakin Pohjoismaassa. Vuonna 2016 ne järjestettiin Suomessa.