Uutiset

 • Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

  Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

  Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/62/040/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 20.1.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä). Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä, että erityistehtävät nähdään edelleen tärkeänä osana lukiokoulutuksen kokonaisuutta. Erityisen koulutustehtävän määräämis- ja rahoituskriteerien uudistaminen on tervetullut ja parantaa hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. … Lue lisää

 • Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

  Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

  Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 4.10.2016 Asia: Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Teema: Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Järjestömme haluaa kiinnittää huomiota yleissivistävän koulutuksen kohtuuttomiin kokonaisvoimavarojen leikkauksiin. Edellisellä ja nyt alkaneella vaalikaudella puhutaan  … Lue lisää

 • Lausunto Esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 090916

  Lausunto Esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 090916

  Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/25/010/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.7.2016 päivättyyn lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Suomen Rehtorit ry pitää hallituksen esitystä kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvien tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien jaottelua viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle onnistuneena. Erityisesti osaamisen vertailukelpoisuutta voidaan parantaa vaativuustasojen avulla. Hallituksen esityksessä todetaan, … Lue lisää

 • Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään 06042016

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015, 11.3.2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Suomen Rehtorit ry (myöh. SURE) pitää perusteltuna uuden viraston perustamista. Julkisen talouden heikentyminen vaatii rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotta voidaan varmistaa palveluiden laatu. SURE edellyttää, … Lue lisää

 • Lausunto Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

  Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 8.10.2015 Asia: Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Suomen Rehtorit haluaa kiinnittää huomiota yleissivistävän koulutuksen kohtuuttomiin kokonaisvoimavarojen leikkauksiin. Tarkasteltaessa koulutukseen kokonaisuudessaan tehtyihin leikkauksiin … Lue lisää

 • Lausunto valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 9.10.2015

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/42/040/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta Suomen Rehtorit ry toteaa, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on ollut keskeinen asiakirja linjatessa lähivuosien koulutuspoliittisia tavoitteita liittyen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yleisiin kehittämistavoitteisiin. Tästä huolimatta Suomen Rehtorit ry pitää kannatettavana vähentää erilaisia strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja … Lue lisää