Uutiset

 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 15.9.2015

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/60/010/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry ottaa erityisesti kantaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja siinä erityisesti pykäliin … Lue lisää

 • Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 19.5.2015

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/4/040/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 (päivätty 10.4.2015).   Selvitys erityisen koulutustehtävän asemasta lukiokoulutuksessa on kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. Selvityksessä on käsitelty ansiokkaasti erilaisia erityisen koulutustehtävän luvan saaneita lukiokoulutuksenjärjestäjiä ja asianosaisia on kuultu laajasti. Selvityshenkilöiden tekemät ehdotukset ovat kannatettavia. Selvityksessä todetaan, … Lue lisää

 • Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 6.5.2015

  Opetushallitus Viite: Lausuntopyyntö diaarinumero 17/421/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (päivätty 14.4.2015). Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos Opetushallitus on valmistellut lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukiokoulutusta varten. Näiden perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien. … Lue lisää

 • Lausunto lukiokoulutuksen järjestämisverkosta

  Eduskunta Sivistysvaliokunta Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 20.2.2015 Asia 1: HE 306/2014 vp Asia 2: HE 310/2014 vp Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät sivistysvaliokunnan jäsenet Suomen Rehtorit ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta osallistua kuulemistilaisuuteen, joka koskee merkittävällä tavalla suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta. Lausuntomme käsittelee pääosin lukiokoulutuksen järjestäjäverkon uudistamista ja rahoitusta. Hallitus toteaa järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön perusteluissa seuraavasti: … Lue lisää

 • Lausunto lukiokoulutuksen järjestämisestä

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunnon antaminen lausuntopyyntöön (OKM/57/010/2014) hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä. Suomen Rehtorit ry (SURE) keskittyy lausunnossaan lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyviin osiin esitystä. Hallituksen esityksessä on tarkoitus … Lue lisää

 • Lausunto lukiokoulutuksen rahoituksesta

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunnon antaminen lausuntopyyntöön (OKM/58/010/2014) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa … Lue lisää