Länsi- ja Sisä-Suomen Sivistys- ja opetustoimen johdon päivät

Länsi- ja Sisä-Suomen Sivistys- ja opetustoimen johdon päivät


2.11.2023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Suomen Rehtorit ry, Pirkanmaan Rehtorit ry ja Opsia ry järjestävät yhteistyössä eri oppilaitosmuotojen rehtoreille ja koulunjohtajille sekä sivistyshallinnon johdon edustajille koulutuspäivät Tampereella Tuulensuun palatsissa to 2.- pe 3.11.2023.

Koulutuspäivien teemana on Osaamisen johtaminen. Tavoitteena on kehittää johtajuutta Länsi- ja Sisä-Suomen alueen opetus- ja sivistyspalveluissa.

Koulutuspäiville saapuu asiantuntevia ja osaavia luennoitsijoita, jotka omilla puheenvuoroillaan nostavat esiin erilaisia näkökulmia osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Puheenvuoroja kuullaan mm. aivo- ja stressitutkimuksesta, aivoergonomiasta, rehtoribarometrista, työelämän osaamistarpeista, nuorten yrittäjyydestä ja voittavasta tiimistä.

Sivistys- ja opetustoimen johdon päivät ovat merkittävä kohtaamispaikka ja verkosto sivistystoimen vaikuttajille. Koulutuspäivien tavoitteena on ajankohtaisen tiedon ja tuoreiden näkökulmien saattaminen yleiseen keskusteluun opetuksen ja sivistystoimen johdolle.

Lisätietoa

Katso koko kalenteri