Jäsenkirje 1/2024

Suomen Rehtoreiden merkkivuosi käynnistyi

Alkanut vuosi on järjestömme toiminnan merkkivuosi. Nykymuotoisen yleissivistävien oppilaitosjohtajien järjestön perustamisesta tulee kuluneeksi täydet 50 vuotta. Puolen vuosisadan ikä on oikea hetki katsoa tovi taaksepäin, mitä järjestön toimin on saatu aikaan. Samalla se on oikea aika tarkistaa kurssi ja määrittää uutta suuntaa. Eväitä tälle työlle saamme vuodenvaihteen tienoilla tehdystä mainekyselystä. Kiitän jo tässä vaiheessa – kun vastausaikaa on vielä hieman jäljellä – kaikkia vastaajia antamastanne arvokkaasta aikapanoksesta, joka auttaa kehittämään yhteistä järjestöämme.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta

Vuodenvaihteen tienoilla teimme myös toisen tärkeän kyselyn jäsenkunnallemme. Koulun ja sitä ympäröivän maailman muutokset ovat tehneet tarpeelliseksi selvittää näkemyksiä jäsenen oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen tarjoamisesta. Kyselyn yhteydessä toimme esille, että riskit esihenkilön suurtenkin taloudellisten korvausten maksamiseen voivat ikävä kyllä joskus realisoitua. Oppilaitosjohtajille räätälöityä, myös vastapuolen kuluja kattavaa ja riittävän korkean vakuutussuojan sisältävää vakuutusturvaa ei ole yksityishenkilönä mahdollista saada. Selvää on, että tällaisen vakuutussuojan hankkiminen kasvattaisi myös toimintakulujamme, jotka katetaan jäsenmaksuin. Saimme teiltä kaikkiaan 143 vastausta. Niiden mukaan hyvinkin selkeä osa, kaikkiaan n. 4/5 jäsenistöstä, näkee tällaisen jäsenedun tarpeelliseksi. Järjestön hallitus on käynyt saatuja palautteita läpi ja valmistelee asian käsittelyä osana vuosikokouksen 2024 päätöksentekoasioita. Olemme myös viimeistelemässä sopimusta juridisten asiantuntijapalvelujen tuottamisesta jäsenillemme. Tästä lisää heti, kun asiat on saatu sovittua.

Mainekysely antaa pohjaa järjestön tulevaisuustyölle

Viittasin jo aiemmin Mediatum Oy:n toteuttamaan mainekyselyymme. Teimme vastaavan tutkimuksen saman arvostetun toimijan kanssa tasan kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2013 toteutettu mainekysely vaikutti tuolloin merkittävästi SURE:n strategian reippaaseen päivittämiseen. Oppilaitosten ja oppilaitosjohtajien toimintaympäristö muuttuu vuosikymmenen aikana paljon. Ammattikuntamme tulevaisuustyössä meidän on tunnistettava tärkeimmät ja realistisimmat toimintamme painopisteet. Jokainen mainekyselyn vastaus luo osaltaan sitä toivottua tulevaisuuskuvaa, jota kohti lähdemme järjestömme työssä seuraavaksi kulkemaan. Kysely on nyt sulkeutunut. Kiitos kaikille vastanneille. Alamme pureutua sen tuloksiin tammikuun 2024 lopussa heti Educa-messujen sekä niiden yhteydessä pidettävän järjestömme vuosikokouksen jälkeen!

Peruskoulun tulevaisuustyö on käynnistettävä nyt – ja yhdessä!

PISA-tulosten julkaisemisen jälkeen puhetta peruskoulun tilasta on riittänyt – eikä turhaan, sillä huolenaiheita on yllin kyllin: esimerkiksi 2000-luvun aikana toteutetut koulutusta koskevat säästötoimet, opettajankoulutuksen muutokset, pedagogiset järjestelyt, yhteiskunnalliset muutokset ja digitalisaatio. Tulosten laskeva trendi ei ole yksin Suomen riesa, mutta Suomi erottuu monen muun maan joukosta poikkeuksellisen pitkäkestoisella osaamistason laskulla. Nyt jos koskaan tarvitaan kuitenkin malttia. Yli kahden vuosikymmenen laskeva trendi ei voine johtua mistään yksittäisestä asiasta tai ilmiöstä, vaan monista toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Polarisoiva keskustelu saati syyttely ei kuitenkaan johda ratkaisuihin. Parasta, mitä uusimmat PISA-tulokset voisivat aiheuttaa, on kansallisen yksituumaisuuden herääminen siitä, että tällä tiellä emme halua jatkaa. Myönteisenä osoituksena tästä näen OKM:n käynnistymässä olevan peruskoulun tulevaisuustyön. Vakaasti uskon, että kaikki yksittäiset rehtorit samoin kuin SURE järjestönä haluavat olla kääntämässä kehitystä uuteen nousuun!

Tavataan Educassa

Educa-messut kokoaa suomalaisen kouluväen yhteen. Tule tapaaman meitä niin Educan ohjelmaan sijoittuvan johtajuusosion tapahtumissa, SURE:n messuständillä kuin tietysti järjestön vuosikokouksessa,  joka on kaikille jäsenillemme avoin tilaisuus. Joistakin ennakkotiedoista poiketen tänä vuonna emme kuitenkaan järjestä Rehtorin iltakoulua, vaan säästämme voimavaroja toimintavuoden loppupuolelle. Silloin juhlistamme sitäkin hienommin puolen vuosisadan iän saavuttavaa järjestöämme.

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

Ajankohtaista lukiokoulutuksessa ja yo-tutkinnossa

Suomen Rehtorit ry. ja Ylioppilastutkintolautakunta ovat yhteistyössä järjestäneet tutkinnon toimeenpanoon liittyvää koulutusta vuodesta 1996 lähtien. Koulutusta on nyt uudistettu niin, että siinä tullaan käsittelemään myös lukiokoulutuksen ajankohtaisia aiheita.

Alkuvuodesta 2024 tullaan järjestämään 2 koulutustilaisuutta verkossa
1.2. klo 12.15–16.15
14.2. klo 12.15–16.15.

Koulutustilaisuuksissa on tällä kertaa tarkoitus pääosin keskittyä digitaalisen tutkinnon ajankohtaisiin kuulumisiin ja rehtorin rooliin sekä lukiokoulutuksen tulevaisuuteen ja rahoitukseen.
Lue lisää

Hyvä rehtori!

Tulevaisuuskoulu haastaa kaikki Suomen yläkoulut mukaan viettämään Tulevaisuuspäivää perjantaina 15.3. Liityttehän mukaan jo ilmoittautuneiden joukkoon!

Maailmassa tapahtuu nyt paljon, ja usko tulevaisuuteen voi olla koetuksella. Tarvitsemme myönteisiä kokemuksia siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Koulun kiireisessä arjessa tulevaisuuden pohtiminen jää usein taka-alalle. Tulevaisuuspäivä tarjoaa oivan mahdollisuuden keskittyä tulevaan ja innostua vaikuttamaan sen suuntaan.

 Miten Tulevaisuuspäivää voi viettää? 

 • Seuratkaa oppilaiden kanssa livelähetystä: Tulevaisuuspäivänä järjestämme Christoffer Strandbergin juontaman livelähetyksen klo 9.30-10.15, jossa kurkistetaan vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Sändningen innehåller även delar och är delvis textad på svenska. Ilmoittaudu osoitteessa tulevaisuuskoulu.fi  
 • Kehittäkää tulevaisuusosaamista henkilökunnan keskuudessa: Tulevaisuuskoululla on opettajille ja rehtoreille tulevaisuuslukutaidon itseopiskelukursseja. Lue lisää osoitteessa tulevaisuuskoulu.fi
 • Soveltakaa tulevaisuudentutkimusta omalla tavallanne: Tulevaisuuskoulun materiaaleja saa mielellään hyödyntää myös muulla tavoin! Katso esimerkiksi, miten Ruusuvuoren koulun rehtori Salla Kilpinen näkee ekologisen tulevaisuusosaamisen osana koulun toimintakulttuuria https://www.youtube.com/watch?v=uvAZmeTjJxI

Jaattehan tietoa koulunne sisällä opettajille sekä muille verkostoillenne. Kiitos paljon!

Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssi rehtoreille keväällä 2024

Minkälainen rooli koululla, oppilaitoksella ja rehtorilla on ekologisessa jälleenrakennuksessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä?  Tulevaisuuskoulu tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen rehtoreille keväällä 2024 maksuttoman, itse- tai yhdessä opiskeluna toteutettavan itseopiskelukurssin, joka edistää valmiuksia vastata ekologisen jälleenrakennuksen haasteeseen kehittämällä omaa johtamista ja oman koulunsa toimintakulttuuria.  Kurssia rahoittaa Opetushallitus.
 

Valmennuksessa:

 • opit ennakoimaan kestävyyskriisin ja ekologisen jälleenrakennuksen vaikutuksia koulutukseen, oppimiseen ja osaamiseen 
 •  saat välineitä, joiden avulla johtaa ja kehittää oman koulunsa toimintakulttuuria nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä. 

Koulutus sisältää kuusi moduulia

 • Koulu kestävän tulevaisuuden tekijänä, asiantuntijana rehtori Salla Kilpinen, Ruusuvuoren koulu
 • Ekologinen jälleenrakennus, asiantuntijana tutkija Ville Lähde, BIOS-tutkimusyksikkö 
 • Yhteiskuntaa uudistava oppilaitos, asiantuntijana suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö
 • Muuttuvan toimintaympäristön johtaminen, asiantuntijana vuorineuvos Reijo Karhinen
 • Tulevaisuuslukutaito ja ennakointi, asiantuntijana tulevaisuudentutkija, Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää  
 • Ekososiaalinen sivistys, asiantuntijana professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto 

Liity edelläkävijöiden joukkoon, ja tilaa tunnukset heti:  Tulevaisuuskoulu.fi

Olemme mukana Educassa!

Löydät meidät osastolta 6e29. Tule käymään osastolla ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Educa 26.–27.1.2024 | Messukeskus

Rekisteröidy kävijäksi ja ruksaathan ammattiryhmäksi Rehtori/johtaja (yleissivistävä). Jos olet apulais- tai vararehtori, niin ruksaathan saman kohdan. 

Muuttuuko työpaikkasi vuoden vaihteessa, jäätkö eläkkeelle, oletko muuttanut?

Muistathan ilmoittaa muuttuvat tiedot toni.lehtinen@surefire.fi

Jäsenmaksut lähtevät sähköpostilla viikolla 5. Tästä tulee vielä ennakkoilmoitus, jotta tiedät odottaa.