Rehtoribarometrin tulokset vahvistavat: oppilaitosjohtajien koulutus saatava ajan tasalle

Rehtoreiden uusi hyvinvointitutkimus kertoo, että työinto on paras niillä rehtoreilla, joilla on hyvät työn muokkaamisen keinot. Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen vaatii rehtorikoulutuksen uudistamista, jotta koulutus vastaa ajan haasteisiin ja tarjoaa muun muassa työn muokkaamisen välineet kaikkien oppilaitosjohtajien työkalupakkiin. Myös koulukeskustelun kielteisyyskierre on Ikosen mukaan katkaistava. Rehtoreiden työuupumus on tasaantunut mutta työn imu romahtanut … Lue lisää

Rehtoribarometri 2023 tulokset julkistetaan tänään

Rehtoribarometri 2023 tulokset julkistetaan tänään klo 11 alkavassa tilaisuudessa Rovaniemellä. Voit seurata julkistamistilaisuutta tästä linkistä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ2NWU2NjItOGVhNy00YzZmLTlmNzMtYjEwYTljZmQxMWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbe4b0ef-b96d-4256-b4e1-77455ba9f0cc%22%2c%22Oid%22%3a%2242a820f2-c35d-4c69-8483-b29e14eba147%22%7d

Jäsenkirje 8/2023

Puheenjohtajan palsta Rehtoribarometrin tulokset julkistetaan 22.9.2023 Viidennen oppilaitosjohtajien työhyvinvointitutkimuksen tulokset julkistetaan syyskuun 22. päivänä Rovaniemellä. Julkistamistilaisuus on osa kansainvälisen rehtorijärjestöjen kattojärjestön ICP:n neuvoston kokoontumista. ICP:n merkitystä tälle Suomessa Rehtoribarometrinä tunnetulle tutkimukselle ei voi kyllin korostaa – saimmehan kipinän tutkimuksen toteuttamiseen melko tarkalleen kuusi vuotta sitten juuri ICP-konferenssin yhteydessä. Nyt ympyrä tavallaan sulkeutuu, kun pääsemme avaamaan … Lue lisää

Jäsenkirje 7/2023

Puheenjohtajan palsta Suomen Rehtoreiden kotisivut uudistuvat Uusi lukuvuosi kouluissa ja oppilaitoksissa on alkanut – toivottavasti uusin, kesän ja loman palauttamin voimin ja ideoin. Tämän lukuvuoden alkuun ajoittuu myös yksi järjestömme näkyvä muutos: Suomen Rehtoreiden uudet kotisivut julkaistaan maanantaina 28.8.2023. Tämä on viimeinen vaihe järjestön visuaalisen ilmeen kokonaisuudistuksessa, joka käynnistyi noin vuosi sitten järjestön logon ja … Lue lisää

Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä uuden kouluvuoden alkaessa. Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien. Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin … Lue lisää

Eikä siinä vielä kaikki

”Haluisitsää reksi kattoo meijän esityksen?” ”Totta kai.” Vetäydymme koulunkäynnin ohjaajan kanssa torilta/aulasta viereiseen oppimistilaan, jossa kolme eppuluokkalaista tyttöä hakevat läppäriltä oikean musiikkikappaleen tanssiesitystä varten. Esitys alkaa ja saamme nähdä harjoitellun esityksen hyppyineen, nostoineen ja muikeine ilmeineen. Taputamme ja kiitämme hienosta esityksestä kesäkuun viimeisellä viikolla, jolloin ulkolämpötila huitelee kahdessakymmenessäkuudessa asteessa. Jään juttelemaan koulunkäynnin ohjaajan kanssa ja … Lue lisää

Jäsenkirje 6/2023

Puheenjohtajan palsta Surefire Hallitusneuvottelut loppusuoralla?! Vaikka kevään 2023 eduskuntavaaleista on kulunut jo reilut kaksi kuukautta, maahamme ei ole saatu vielä muodostettua uutta hallitusta. Tätä kirjoitettaessa ennusmerkit antavat odottaa hallituksen syntyvän, vaikka neuvotteluihin osallistuvalla hallituspohjalla on odotetusti ollut paljon yhteensovitettavaa. Hallitustunnustelija Orpon mukaan sivistysasioita käsittelevä pöytä ’Osaava Suomi’ olisi jo saanut työnsä valmiiksi. Valtiontalouden palauttaminen kestävälle … Lue lisää

Mitä kouluissa pitäisi tehdä, jotta oppimistulokset paranevat?

Artikkeli julkaistu 5.6.2023 Rexi-lehden numerossa 2/2023. Viime aikojen hälyttävät uutiset oppimistulosten laskusta saivat Pohjalaiset Rehtorit ry:n tekemään aiheesta jäsenkyselyn. Etelä-Pohjanmaan ja Oulun seudun rehtorit vastasivat kysymykseen, miten oppimistulokset saadaan paranemaan. Vastauksista löytyy selkeitä parannusehdotuksia. [gview file=”https://surefire.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/Oppimistulokset-Leppaaho-Henry.pdf”]

Jäsenkirje 5/2023

Puheenjohtajan palsta Rehtoribarometri-kysely käynnistyi Rehtoribarometrin viides tutkimuskierros on nyt alkanut. Toukokuun 2023 alussa Opetushallituksen kautta kaikkiin maamme peruskouluihin ja lukioihin saapunut viesti pitää sisällään aiempaan tapaan pääjohtaja Minna Kelhän Rehtoribarometriin vastaamiseen kannustavan saatekirjeen sekä linkin itse kyselyyn. Jokaista oppilaitoksen rehtoria pyydetään myös välittämään barometrikysely oman kouluyksikkönsä apulaisrehtorille ja/tai apulaisjohtajalle. Pian kyselyn päätyttyä saat vastaukseesi perustuvan … Lue lisää