BUUSTI – Hyvällä johtamisella lisää hyvinvointia ja suorituskykyä

KENELLE: Valmennukseen haetaan oppilaitosten johtoryhmiä ympäri Suomea. Koko johtoryhmän odotetaan osallistuvan koulutustilaisuuksiin.

TAVOITE: BUUSTI-valmennuksen tavoitteena on oppilaitoksen suorituskyvyn ja työn tuottavuuden parantaminen kehittämällä työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintakulttuuria.

MITÄ TEHDÄÄN: Valmennuksen aikana suunnitellaan, kehitetään ja toimeenpannaan oppilaitoksen yhteisöllistä toimintakulttuuria ja johtamisosaamista edistävä kehittämistehtävä. Oppilaitoksen tarpeita parhaiten vastaavan kehittämiskohteen valinnassa käytetään apuna Lapin yliopistossa kehitettyä QWL (Quoality of Working Life) -työkalua.

MISTÄ KOOSTUU: Valmennus koostuu ennakko- ja välitehtävistä sekä etä- ja lähivalmennusjaksoista sekä benchmarkkaustehtävästä. Etäiltapäivien aikana tuetaan oppilaitoksen johtamisen kehittämistehtävän toteuttamista. Niissä tuetaan myös osallistujien edellytyksiä suoriutua koko valmennusprosessista. Kaikille osallistujille yhteisillä, korkeatasoisilla asiantuntijaluennoilla annetaan osallistujille työkaluja hyvinvoinnin edistämistyöhön koko oppilaitoksessa aina oppilaista/opiskelijoista koko koulun henkilökuntaan saakka.

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ: Johtoryhmän yhdessä valitsemaa kehittämistehtävää ohjataan systemaattisesti prosessin ajan ja tulokset dokumentoidaan. Valmennuksen päätteeksi jokaisesta kehittämistehtävästä laaditaan prosessikuvaus Pähkinänkuori-tiivistelmänä kaikkien osallistujien käyttöön. Valmennuksen päättyessä tavoitteena on, että oppilaitoksella on valmius vakiinnuttaa toimintakulttuurin muutos ja siirtyä hyvin johdettuna jatkuvan kehittämisen sykliin koko työyhteisössä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista.

Koulutuspäivät

Syksy 2023

 • 1.etäiltapäivä 12.9. klo 13.30-15.45 / Teams 
 • 2. etäiltapäivä 20.9. klo 13.30-15.45 / Teams 
 • I Ryhmä Oulu, 25.-26.9. (1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4

Varaaminen avoimesta majoituskiintiöstä Scandic Oulu Cityyn:

 • 125 € / yhden hengen standard huone / yö
 • 145 € / kahden hengen standard huone / yö

Luomutuotteita sisältävä aamiaisbuffet sekä langaton internet sisältyvät huoneen hintaan.

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BREH250923

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BREH250923 myös puhelimitse tai sähköpostitse hotellin yhteystietoja käyttäen. Huoneet ovat varattavissa 11.9.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. Varausohjeet 8.-9.4.2024 kiintiöön on muuten samat, mutta varaustunnus silloin on BREH080424 ja silloin huoneet ovat varattavissa 25.3.2024 saakka.

Maksutapa: Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa.

Hotellin yhteystiedot: Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4, 90100 OULU, Puhelinnumero: +358 300 308464, Sähköposti: oulucity@scandichotels.com

 • II Ryhmä Tampere, 2.-3.10. (1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Työväen Museo Werstas, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8
 • III Ryhmä Helsinki, 10.-11.10.(1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Kauppakeskus REDI,  Redi neuvottelee -tila, Hermannin rantatie 5 
 • 3. etäiltapäivä 7.11. klo 13.30-15.45
 • 4. etäiltapäivä 4.12. klo 13.30-15.45 

Kevät 2024

 • I Ryhmä Oulu, 15.1., klo 9-15, paikka Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4 / HUOM! Alkamis- ja loppumisaika.
 • II Ryhmä Tampere, 16.1., klo 10-16, paikka Työväen Museo Werstas, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8
 • III Ryhmä Helsinki, 25.1., klo 10-16 , paikka Kauppakeskus REDI,  Redi neuvottelee -tila, Hermannin rantatie 5
 • 5. etäiltapäivä 11.3. klo 13.30-15.45
 • I Ryhmä Oulu, 8.-9.4.(1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4
 • II Ryhmä Tampere, 10.-11.4.(1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Työväen Museo Werstas, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8
 • III Ryhmä Helsinki, 25.-26.4.(1. päivä klo 10-16, 2. päivä klo 9-15), paikka Kauppakeskus REDI,  Redi neuvottelee -tila, Hermannin rantatie 5

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Voit kysyä peruutuspaikkoja toni.lehtinen@surefire.fi

Koulutusosiot

1. Orientaatio

Orientaatio toteutetaan kahtena etäiltapäiväosuutena yhteisesti kaikille osallistujille (8-9/2023).

1. Etäiltapäivä (3 h)

 • valmennuskokonaisuuden esittely
 • henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisen valmennus koulun johtoryhmälle
 • Quality of Working Lilfe (QWL)-menetelmän perusteet (1 h)-osio
 • työelämän laadun QWL-mittauksen toteuttaminen kertatutkimuksena

2. Etäiltapäivä (3 h)

 • QWL-mittauksen tulosten purkaminen – kuinka tuloksia hyödynnetään (1 h)
 • osallistujat saavat käyttöönsä perehdyttämismateriaalin ja pääsyn tutkimuksen online-raportointiin
 • analyysin pohjalta oppilaitoksen kehittämiskohteen valinta, tehtävä ennen ensimmäistä lähijaksoa
 • johtamisviestintä.

QWL-menetelmän kouluttajana toimii Lapin yliopiston henkilöstöjohtamisen ja -tuottavuuden dosentti ja tutkimusjohtaja Marko Kesti.

2. I Lähijakso

Johtamisosaamisen kehittäminen – kaksipäiväinen lähijakso paikkakuntakohtaisissa ryhmissä (9/2023, 6 h + 6 h).

 • jokaisen osallistujan henkilökohtainen oppimissuunnitelma valmennuksen aikana
 • johtoryhmä osallistamisjärjestelmänä
 • toimivan johtoryhmän rakentaminen
 • kehittyvä ja oppiva johtoryhmä
 • tiimiprofiili
 • tiimityön kehityksen kaari ja tiimiäly
 • tiimin oppimissuunnitelma
 • työhyvinvointi ja työn tuottavuus / QWL-mittaus ja työyhteisön kannalta merkityksellisimmät kehittämiskohteet
 • vertaisoppiminen ja benchmarking johtoryhmätyön kehittämisen työkaluna
 • benchmarking-parien muodostaminen ja ohjeistus välitehtävään suorittamiseen: “Meidän oppi laitoksemme johtamisjärjestelmä – mitä siitä voisi oppia?!”
 • oman oppilaitoksen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Lähipäivien päätteeksi annettavat valmennuksen ‘kotitehtävät’:

 • benchmarking-päivien toteuttaminen oppilaitosparien välillä syyslukukauden 2023 aikana joko lähitapaamisena tai etäyhteyksin
 • kehittämistehtävän käynnistäminen.

3. Hyvinvoinnin tuki -iltapäivät

Hyvinvoinnin tuki -iltapäivät etätoteutuksena.

1. etäiltapäivä (11 /2023, 3 h)

Akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro: “Rehtoreiden työn vaatimukset ja voimavarat. Työn muokkaaminen ja hyvinvoinnin johtaminen sekä hyvinvointivajeen taklaaminen. Rehtoribarometrin uusimmat tulokset. Työterveyshuollon rooli ja mahdollisuudet”
KT, rehtori Vesa Raasumaa: “Tiede- ja kestävyyskasvatus koulutuksen tasa-arvon edistäjänä. Oppilaiden osallisuus ja kouluyhteisöön sitoutuminen laadukkaan oppimisen lähtökohtina.”

 • BM-työn ohjaaminen
 • kehittämistehtävän ohjaaminen

2. etäiltapäivä (2/2024, 3 h)

Professori Janne Pietarinen: “SchoolWeel-hanke rakentamassa hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja. Hanke tutkii hyvinvointia koulun oppimisympäristössä, mallintaa hyvinvoinnin rakentumista ja kehittää indikaattoreita hyvinvointierojen tunnistamiseen.”
Etäiltapäivien päätteeksi annettavat valmennuksen ‘kotitehtävät’:

 • kehittämistehtävän toteuttamien
 • SM-tehtävän analyysi ja raportointi

4. II lähijakso ja etäiltapäivä

1. Yksipäiväinen lähijakso paikkakuntakohtaisissa ryhmissä (3/2024, 6 h)

 • muutoksen johtaminen
 • organisaation ryhmädynamiikka
 • strategia vs. organisaatiokulttuuri
 • oppilaitos oppivana yhteisönä ja erilaiset oppimisen keinot
 • kehittämistehtävien ohjaaminen
 • BM-tehtävien ‘purkaminen’
 • oppilaitosrajat ylittävien, sekoitettujen mentorointiryhmien muodostaminen osallistujista
 • vertaisoppimiskokemusten tärkeimpien havaintojen jakaminen mentorointiryhmissä kotitehtävä:
 • kokeilukulttuurin edistäminen BM-tehtävässä opitun pohjalta
 • ”Tämän kuulemamme idean toteutamme heti oppilaitoksessamme”

2. Kaikille yhteinen etäiltapäivä (4/2024, 3 h)

 • laaja pedagoginen johtaminen
 • johtamisen kompetenssit VEPO-hankkeen pohjalta
 • Tapio Lahtero: ‘Jaettu johtajuus – delegointia vai vuorovaikutusta: Erilaisia lähestymistapoja jaettuun johtajuuteen ja tiimen toimintaan. Johtoryhmä ja tiimit prosesseja johtamassa.” kotitehtävä: valmistautumien kehittämistehtävien esittelyyn ja Pähkinänkuoren laatimiseen

5. III lähijakso 

Valmennuksen päättävät kaksipäiväiset lähijaksot paikkakuntakohtaisissa ryhmissä (6 h + 6 h).

 • työhyvinvointia edistävä johtaminen
 • pedagogisen johtajuuden yhteisöllinen luonne
 • suora ja epäsuora pedagoginen johtaminen vs. johtoryhmän työ
 • jaettu johtajuus kouluorganisaation rakenteissa
 • kehittämistehtävien ja niistä tehdyn tiivistelmän esittely
 • sparraavan vertaispalautteen antaminen
 • uudistuneen toimintakulttuurin ja johtamisrakenteen vakiinnuttaminen
 • horisontaalisesti ja vertikaalisesti toimivat tiimit
 • prosessien johtaminen osana koulun tuloksellista johtamista
 • kehittämistyön seuraavan askelet valmennuksen jälkeen
 • tiimin oppimissuunnitelman päivittäminen
 • jokaisen osallistujan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman päivittäminen

Koulutushankkeen kouluttajat, heidän osaamisensa ja kokemuksensa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta

Prinsipaatti Oy KM Päivi Ikonen rehtori, opetusalan täydennyskouluttajana (mm. oppimistyylit, kolmiportainen tuki, pedagogiikan kehittäminen, oppilashuolto). Hankekoordinaattorina OPH:n (Erilaiset oppijat-yhteinen koulu- Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelurakenne) kehittämishankkeessa. Kokemusta strategiaprosessien johtamisesta.

Prinsipaatti Oy KM, HTM, tutkijakoulutettava, rehtori Antti Ikonen. Toiminut rehtorina erikouluasteilla, ollut mukana kansallisessa kehittämistyössä, KARVI:n arviointineuvoston jäsen. Kouluttajakokemusta yliopistollisista rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen esimiestentäydennyskoulutuksista sekä OPH:n Vastuullista johtamista -hankkeesta.

Katariina Salmela-Aro, FT, akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto. Salmela-Aro johtaa useita pitkittäistutkimuksia: FinEDU, LEAD, Gaps, mukana EDURescue-tutkimuskonsortiossa. Tutkinut pitkään nuorten kouluhyvinvointia ja opettajien sekä rehtorien työhyvinvointia.

Tapio Lahtero, KT, johtava rehtori ja opetustoimen johtamisen dosentti Helsingin yliopisto. Pitkä ja syvällinen kokemus koulun johtamisesta ja toimintakulttuurin muuttamisesta. Työskennellyt laajasti niin tutkimuksen, koulun ja opetustoimen johtamisen tehtävissä.

Marko Kesti, HTT, Dl, Lapin yliopiston apulaisprofessori, henkilöstöjohtamisen ja -tuottavuuden dosentti ja tutkimusjohtaja. Kesti on toiminut ennen tutkijanuraa kansainvälisen teollisuuden palveluksessa osallistuen tuotekehitykseen ja johtamiseen. Tutkijana erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen sekä liiketoiminta-analytiikkaan, jossa huomioidaan työhyvinvointi tuotantotekijänä uusimpana tutkimusalueena tekoälyavusteinen organisaation kehittäminen.