Vuoden rehtori 2022 Vesa Raasumaa ”Rehtorina voin rakentaa parempaa ja kestävämpää maailmaa”

Vuoden rehtori 2022 Vesa Raasumaa

”Rehtorina voin rakentaa parempaa ja kestävämpää maailmaa”

Kuva: Anna-Maija Heinonen, Studio Kuvapaja Oy

 

Suomen Rehtorit ry on valinnut Vuoden 2022 rehtoriksi lappeenrantalaisen Vesa Raasumaan. Raasumaa on Sammonlahden koulun rehtori, joka tunnetaan rohkeana ja monipuolisena koulun uudistajana, kestävän kehityksen edistäjänä ja palkittuna ympäristökasvattajana. 

 

Raasumaa on toiminut rehtorina reilut 27 vuotta. Nyt hän johtaa Lappeenrannassa Sammonlahden koulua, jossa on noin 900 oppilasta, yli sata työntekijää ja neljä toimintayksikköä. Perusopetuksen yhtenäiskoulun oppilailla on 25 eri äidinkieltä, ja viidesosa oppilaista opiskelee suomea toisena kielenä.

Rehtorin työ on Raasumaan mukaan ihmisenä ihmiselle olemista, yhteistyöverkostoissa johtamista, aktiivista yhteiskunnallista toimijuutta, henkilöstöjohtamista ja pedagogista johtajuutta. Työtä leimaa vahva sivistystehtävä, eikä siinä paistatella keulakuvana vaan luotsataan jatkuvaa yhteisöllistä prosessia.

”Rehtori puolustaa oppilaita ja on samaan aikaan opettajien ja oppimisen puolella. Tätä tehtäväkokonaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa hoitavat ennen kaikkea rehtorit. Minulle tämä on unelmaduuni, jossa voi auttaa, palvella ja rakentaa parempaa maailmaa”, Raasumaa korostaa.

Hänet tunnetaan yhteisöllisestä johtamistyylistään, jossa kaikkien osallisuus, myötätunto ja myötäinto ovat tärkeitä arvoja siinä missä myönteisyys, toiveikkuus ja hyväntahtoinen huumorikin.

KOULUTUSTASON LASKU ON KATKAISTAVA

Yksi tärkeä osa rehtorin laajaa vastuuta on Raasumaan mukaan kestävän elämäntavan edistäminen. Hän onkin nostanut yhdessä kouluyhteisönsä kanssa Sammonlahden koulun kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi kestävän elämäntavan edelläkävijäkouluksi. Syksyllä 2021 hänet palkittiin kansainvälisestä ympäristötyöstään.

Sammonlahti kuuluu myös Greenreality-yhteistyöverkostoon ja on LAB-ammattikorkeakoulun kummikoulu, Opetushallituksen Majakka-kehittämiskouluverkoston jäsen, LUMA-kehittäjäkoulu ja aktiivinen kansainvälinen toimija. Sen yhteistyökouluja on tällä hetkellä Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Juuri nyt Raasumaa on huolissaan siitä, että suomalaisten nuorten opiskeluinto on viime vuosina hiipunut dramaattisesti.

 ”Sitä olisi vahvistettava, jotta koulutustason laskukierre katkeaa. Tiedepääoma eriytyy nyt niin, että liian suuri osa kansalaisista jää sen ulkopuolelle.”

Raasumaa tekee työtä myös sen eteen, että Lappeenrannan seudun nuoret löytäisivät opiskeluinnon ja tiedemaailman. Hän on vastannut vuodesta 2017 lähtien Junior Universityn eli Uniori-tiedekasvatuksen perusopetuksen kehitystyöstä, ja Sammonlahti on ollut yksi Uniori-tiedekasvatuksen kehittäjäkouluista.

REHTOREIDEN TYÖTAAKKAA ON JAETTAVA

Rehtoreiden kuormittuminen ja liian suuri työmäärä eivät ole Raasumaalle vieraita asioita. Hän kiittää omia apulais- ja vararehtoreitaan työtaakan jakamisesta ja toivoo jaettujen johtamisjärjestelyjen yleistyvän, jotta hallinnollisen työn määrä ei uuvuta ammattikuntaa.

”Esimerkiksi kuntien palveluverkkouudistusten valmisteluun liittyvien tilasuunnitelmien tekeminen vie aivan liikaa rehtoreiden aikaa. Päätösprosessit etenevät hitaasti, ja niiden aikana samoja asioita suunnitellaan uudestaan ja uudestaan. Tämä on työajan väärinkäyttöä.”

Väitöskirjansa Raasumaa teki toistakymmentä vuotta sitten, ja juuri nyt hän suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Siitä hän haluaa saada uusia eväitä tulevan suuren Sammontalon sivistyspalvelukeskuksen suunnittelutyöhön. Sinne sijoitetaan vuonna 2025 Sammonlahden koulun lisäksi päiväkoti, kirjasto, nuorisotilat sekä monipuoliset liikunnan ja urheilun harrastusympäristöt.

Vuoden Rehtori -kunniamaininta jaetaan vuosittain Pro Rexi -tapahtuman yhteydessä. Valinnan tekee Suomen Rehtorit ry:n (SURE) alueyhdistysten ehdotusten pohjalta SURE:n hallituksen asettama valintaryhmä, johon kuuluu SURE:n hallituksen jäsenten lisäksi tärkeimpien sidosryhmien ja yhteistyökumppanien edustajia.

Lisätiedot: Rehtori Vesa Raasumaa, p. 040 513 2840, vesa.raasumaa@edu.lappeenranta.fi