Jäsenkirje 11/2022

Puheenjohtajan palsta

Varautuminen haastaa oppilaitosjohtajia

Syyslukukauden viimeisiä viikkoja on vietetty talvisessa säässä kautta Suomen maan. Viimeistään ensimmäiset lumimyräkät ja pakkaset ovat konkretisoineet uuden kestävyyttämme koettelevan haasteen. Venäjän hyökkäyssota ja sen lukuisat seurannaisvaikutukset vaativat meitä varautumaan niin sähkökatkoihin kuin muihin häiriöihin, jopa häirintään monissa yhteiskunnan perustoiminnoissa. Tilanne on rehtoreille haastava. Suunnitelmien tekeminen ja vastuu oppilaitoksen toiminnasta myös epätavallisissa tilanteissa on näin lukukauden lopussa työläs ja osittain myös hahmoton rasti. Rehtoribarometrin mukaan kun – koko maan tilannetta tarkastellen – oppilaitosjohtajat eivät ole vielä päässeet palautumaan edes pandemian aiheuttamasta kuormituksesta.

Johtamisen kehittäminen

2020-luvun poikkeukselliset tapahtumat ja Rehtoribarometrin tuottama faktatieto ovat tehneet entistä selvemmäksi maan hallituksen tavoitteen koulujen johtamisjärjestelmien kehittämisestä. On sinänsä jossain määrin ymmärrettävää, että kuluneen hallituskauden aikana asian edistäminen jäi suunnitelmien tasolle. Kun tilanne koko maan kouluissa on mennyt tänä aikana pikemminkin yhä huonompaan suuntaan, kehittämistyön tarve on entistäkin ilmeisempää. Kehittämistyön edellyttämää suunnittelutyötä on kyllä tehty. Yksi tärkeimmistä on VEPO-hankkeen piirissä tehty työ, jossa uudistuvalle johtajuuden koulutuskokonaisuudelle on laadittu sisältöjä ja toteutusmalleja. Tärkeä on myös Opettajankoulutusfoorumille annettu vuoden jatkoaika vuoden 2023 loppuun saakka. Se mahdollistaa myös johtajuuden kehittämissuunnitelmien konkretisoitumisen osana yliopistojen antamaa perus- ja täydennyskoulutusta.

 

Millaiselle ehdokkaalle sinä annat äänesi?

Ilman rahaa ei tuoteta laadukkaita koulutuspalveluita. Valtiontalouden tila on viime vuosien koettelemusten jäljiltä tukala, mutta tosiasia on sekin, että suomalaisnuoret eivät saavuta edes vanhempiensa koulutustasoa. Osaamisen taso on ollut laskeva peruskoululaisten osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa Suomen sijoitus on pudonnut OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Tilannekuvaa täydentää se tieto, että työvoimapulaa on maassamme erityisesti korkeampaa osaamista vaativissa ammateissa.

Millä strategialla kaltaisemme pieni pohjoinen maa sitten tavoittelee menestystä tulevaisuudessa? Siitä päätämme me kaikki osaltamme, kun annamme äänemme kevään eduskuntavaaleissa. Koulutus on tulevaisuusinvestointi, ja rehtorijärjestömme on strategiassaan sitoutunut koulutuksen voimavarojen puolustamiseen. Yksi tämän työn tärkeimmistä vaiheista on käsillä pian, kun Suomen suuntaa määritellään seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kun uskomme, että tulevaisuudessa menestys perustuu ainakin osaamiseen, vaadimmehan tätä näkemystä myös omalta kansanedustajaehdokkaaltamme!

Tuen ohjeiden tulkinnoissa on varmistettava myös ohjeiden toteuttamiskelpoisuus

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu kolmiportaisen tuen järjestämisestä on synnyttänyt keskustelua siitä, miten tuki pystytään tulevaisuudessa käytännössä toteuttamaan. Kyse on isosta kokonaisuudesta. Siihen liittyy kysymyksiä niin opettajan kelpoisuudesta tuen eri vaiheissa kuin opetuksen järjestämisen käytänteistä, joista oppilaitoksen rehtori tekee viime kädessä ratkaisut. Kolmiportaisen tuen järjestämisen kritiikki on kohdistunut mm. lisääntyneeseen byrokratiaan – samaan aikaan, kun tuen todellisia tuen resursseja on jopa leikattu.

Apulaisoikeusasiamies on oikeutetusti ratkaisussaan kantanut huolta lapsen edun ensisijaisuudesta ja edellyttänyt, että Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön on ilmoitettava eduskunnan oikeusasiamiehelle helmikuun 2023 loppuun mennessä, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet päätöksen johdosta. Prosessia on tärkeä seurata myös oppilaitosjohtajien kannalta. Rehtorit vastaavat koulujen työjärjestyksen laatimisesta, eikä työstä saa tulla uutta mitoitus- tai kelpoisuuspalapeliä. Tuen järjestämisen ohjeiden päivittämisessä on varmistettava, että rehtoreilla on edellytykset selviytyä käytännössä uusista tulkinnoista. Myöskään opetuksen järjestäjät eivät saa joutua kohtuuttomiin tilanteisiin. Vaarana on, että tämä heijastuu tuen tason määrittelyyn lopulta lapsen edun vastaisesti: erityisen tuen päätöksiä saatetaan jättää tekemättä siksi, että edellytyksiä niiden toteuttamiselle ei sillä hetkellä ole.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023

Pian on aika unohtaa hetkeksi kiire ja touhu, onhan joulu! Toivotan kaikille jäsenillemme rauhaisaa joulun aikaa sekä aikaa itselle ja läheisillemme seuraavin Avaruus – Walking in the Air -kappaleen sanoin:

On allain avaruus ja tähtipolku kauas vie.
On toinen maailma, on hämäräinen tie.
On tähtiaika uus ja taivaansini määränpää.
Kun pilven portaisiin vain kevyt jälki jää.

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

UNICEF kouluttaa ja tarjoaa tukimateriaalia sotaa paenneiden lasten kohtaamiseen

Ukrainasta sotaa paenneita lapsia on Suomessa yli 13 000. Suuri osa heistä on suomalaisen koulujärjestelmän piirissä. Moni paennut perhe asuu edelleen kotimajoituksessa, ja siksi monille näistä lapsista ja huoltajista koulu voi olla ainoa viranomaistaho, jonka he Suomessa kohtaavat. Siksi koululla ja opettajilla on tärkeä rooli näiden lasten tukijoina.

Suomen UNICEF on tuottanut opettajille maksutonta koulutusta ja tukimateriaalia paenneiden lasten ja perheiden kohtaamiseen.

UNICEF järjestää yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa opettajille ja muille lapsia työssään kohtaaville ammattilaisille maksuttoman etäkoulutuksen 7.3.2023. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan tuen tarpeessa oleva lapsi sekä perusperiaatteet kriisin kohdanneen lapsen tukemisesta.

Lisäksi UNICEF on tuottanut tulostettavaa suomen- ja ukrainankielistä materiaalia, jonka avulla opettajat voivat jakaa lapsille ja huoltajille tietoa lapsille Suomessa kuuluvista palveluista. UNICEFin ja Suomen Vanhempainliiton yhdessä tekemän, muokattavan diasetin avulla opettaja voi järjestää vanhempainillan valmistavan luokan oppilaiden vanhemmille.

Levitäthän koulusi opettajille tietoa UNICEFin koulutuksesta ja materiaaleista.

 

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus tarjoaa kattavan valikoiman opetus- ja kasvatusalan opintoja ja koulutuksia, joilla päivität omaa asiantuntijuuttasi.
Meillä opiskelet joustavasti työn ohella ja saat uutta osaamista työskentelyysi.

Klikkaa koulutushakuun tutustumaan tarjontaan!

Tietopaketti sateenkaarilasten ja -nuorten parissa toimivalle ammattilaiselle

Miten opettaja kohtaa sensitiivisesti translapsen tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren? Miten koulun tiloista ja toimintakulttuurista voidaan muokata kaikille turvallisia?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Seta ry ovat julkaisseet tietopaketin lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille. Pakettiin kuuluu konkreettisia työvälineitä tarjoava nettisivusto sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksiin paneutuva verkkokoulutus. Tietopaketti kuuluu Kansallisen lapsistrategian toteutukseen. Materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti hyödynnettävissä täydennyskoulutukseen tai itsenäiseen tiedonhakuun. Ruotsinkieliset materiaalit valmistuvat 2023 alussa.

thl.fi/sateenkaaritieto

Olisiko oppilaitoksesi kiinnostunut avoimen yliopiston opetustarjonnasta lukiolaisille tai muille toisen asteen opiskelijoille? Itä-Suomen yliopisto tekee yhteistyötä lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa tarjoamalla sopimusoppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden opiskella maksutta avoimia yliopisto-opintoja. Näin vahvistamme toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin ja tuemme opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksia.

Tutustu yhteistyöhön nettisivuiltamme tai ota yhteyttä suunnittelija Leila Saramäki: leila.saramaki@uef.fi, puh. 050 564 6193.

Kiitos sinulle!

Arvoisa jäsen, sinä olet koulusi tai oppilaitoksesi ylläpitävä voima. Olet muutaman viimeisen vuoden aikana joutunut paineeseen ja pyöritykseen, jota ei voi oikein todeksi uskoa.  Rehtoribarometrin karu kertoma siitä kuinka rehtorit voivat tällä hetkellä, nostaa arvokkaan työsi entistäkin isompaan arvoon. Siksi haluan esittää sinulle isoimmat kiitokset tekemästäsi työstä ja venymisestä. Sydämestäni toivon, että saat joulun aikaan lepoa ja rauhaa palautumiseen.

Lumisin terveisin
Toni Lehtinen
Järjestösihteeri

”Lumitöitä täytyy vaan rakastaa!”

Muuttuuko työpaikkasi vuoden vaihteessa, jäätkö eläkkeelle, oletko muuttanut?

Muistathan ilmoittaa muuttuvat tiedot toimisto@surefire.fi

 

Olemme mukana Educassa!

Löydät meidät osastolta 6e39. Tule käymään osastolla ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Educa 27.–28.1.2023 | Messukeskus

Rekisteröidy kävijäksi ja ruksaathan ammattiryhmäksi Rehtori/johtaja (yleissivistävä). Jos olet apulais- tai vararehtori, niin ruksaathan saman kohdan. 

Järjestämme jälleen myös Rehtorin Iltakoulun perjantaina 27.1.2023, tästä tulee pian lisätietoja sähköpostiisi!