Jäsenkirje 5/2023

Puheenjohtajan palsta

Kuva: Päivi Ikonen

Rehtoribarometri-kysely käynnistyi

Rehtoribarometrin viides tutkimuskierros on nyt alkanut. Toukokuun 2023 alussa Opetushallituksen kautta kaikkiin maamme peruskouluihin ja lukioihin saapunut viesti pitää sisällään aiempaan tapaan pääjohtaja Minna Kelhän Rehtoribarometriin vastaamiseen kannustavan saatekirjeen sekä linkin itse kyselyyn. Jokaista oppilaitoksen rehtoria pyydetään myös välittämään barometrikysely oman kouluyksikkönsä apulaisrehtorille ja/tai apulaisjohtajalle.

Pian kyselyn päätyttyä saat vastaukseesi perustuvan henkilökohtaisen palautteen, joka kuvaa yleisellä tasolla sinun vastaustesi jakaumaa muihin vastaajiin verrattuna. Mikäli olet osallistunut kyselyyn jo aiempina vuosina, saat palautteessa tietoa lisäksi oman työhyvinvointisi kehityksen suunnasta.

Suomalaiseen Rehtoribarometriin on kuulunut alusta saakka myös pienempään otokseen perustuva fysiologinen mittausosio. Tänä vuonna mahdollisuutta ottaa osaa fysiologisiin mittauksiin on onnistuttu lisäämään. Oppilaitosjohtajan hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys ei ole tärkeä vain esihenkilön itsensä kannalta. Se muodostaa osaltaan perustan koko oppilaitoksen hyvinvointityölle sekä menestyksekkäälle opetus- ja kasvatustyölle.

Rehtoribarometrin tulokset ovat herättäneet joka vuosi huomattavaa mielenkiintoa kertoessaan tutkittua tietoa monista koulumaailman ajankohtaisista ilmiöistä. Vastaamalla autat itseäsi ja koko ammattikuntaamme tuottamalla osaltasi arvokasta tietoa oppilaitosten arkitodellisuudesta. Kysely on auki juhannukseen 2023 saakka.

Tukea esihenkilötyöhön webinaareista

Järjestömme on ollut osaltaan vaikuttamassa toiveiden kautta OAJ:n esihenkilöiden koulutussisältöihin, joita on kevään 2023 aikana toteutettu jo useita. Yhteistyössä on järjestetty paikallisten erien neuvotteluihin liittyvistä kysymyksistä yksi webinaari, joka oli tarkoitettu sekä rehtoreille että pääluottamusmiehille. Toinen webinaari käsitteli ys-aikaa sekä esihenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia ys-työajan käyttämisessä oppilaitoksen vuosittaisessa työssä. Tämän jäsenkirjeen ilmestymisen aikaan järjestetään koulutusta perhevapaa-asioista. Aktiivisella yhteistyöllä pyrimme yhtäältä edistämään esihenkilöiden omaa edunvalvontaa opetusalan sisällä ja toisaalta tukemaan oppilaitosjohtajien ammatillista osaamista mm. virka- ja työehtosopimuskysymyksiin liittyen.

Yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa jatkui

Huhtikuun lopussa 27.4.2023 toteutimme toista kertaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa webinaarin lasten ja nuorten mielenterveyden haasteista ja niiden vaikutuksista mm. koulupoissaoloihin. Yhteistyömme Lastenklinikoiden Kummien kanssa alkoi pandemian jälkimainingeissa, kun koulua käyvien lasten ja nuorten hyvinvointivajeen mittaluokka alkoi hahmottua. Koen itse yhteistyön lastenpsykiatrian asiantuntijoiden kanssa myös luottamuksen osoitukseksi oppilaitosjohtajien ammattikuntaa kohtaan sekä järjestömme arvostuksen merkiksi.

Yhteisessä webinaarissa lastenpsykiatrian asiantuntijat jakoivat asiantuntijuuttaan osallistujille, jotta voisimme yhdessä vaikuttaa mielenterveyttä edistävän kouluympäristöön. Kiitos kaikille webinaariin osallistujille, tässä yhteistyössä on ollut itsellenikin ilo olla mukana. Suomen Rehtorit ovat osana Lastenklinikoiden Kummien verkostoa tekemässä hyvää!

Suomen Rehtoreiden visuaalinen uudistus etenee verkkosivuihin

Vajaa vuosi sitten aloitimme järjestömme visuaalisen ilmeen uudistamisprosessin. Uusi logo, uudet värit ja reippaasti päivitetty graafinen ohjeisto on ollut käytössämme nyt marraskuun 2022 Pro Rexi -tapahtumasta lähtien. Erittäin tärkeä vaihe työn loppuun saattamisessa on järjestön verkkosivuston visuaalisen ilmeen, sivuston teknisen toteuttamisen kuin sisältöjenkin uudistaminen. Tavoitteemme on, että uudistetut verkkosivut otetaan käyttöön uuden lukuvuoden alkaessa, elokuussa 2023. Tässä yhteydessä tarkoituksemme on myös uudistaa järjestön sivuston verkko-osoite, jotta sekaannukset toisiin järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin pystytään välttämään nykyistä paremmin. Seuraa siis viestintäämme uuden lukuvuoden alkaessa syksyllä 2023!

Tsemppiä lukuvuoden viimeisiin viikkoihin

Lukuvuoden 2022–23 viimeiset kouluviikot ovat parhaillaan käsillä. Rehtoreiden pitkät päivät sisältävät tässä vaiheessa niin lukuvuoden päättämiseen kuin uuden lukuvuoden valmisteluunkin liittyviä asioita. Ja kaikkea muuta mahdollista – myös monia yllätyksellisiä sisältöjä, joita viimeiset koulupäivät vain voivat tuoda mukanaan. Mutta maali häämöttää, tsemppiä lukuvuoden viimeisiin kouluviikkoihin!

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

Päivitetty: Ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteeseen

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on tehnyt yhteistyötä Suomen Rehtorien kanssa. Nyt ohjetta rehtoreille, mikäli heidän johtamassaan yksikössä tulee esiin epäily sisäilmatilanteesta, on päivitetty. Siitä on tehty mm. helpommin luettava. Tämän lisäksi ohjelmassa on tehty myös koulurakennuksen sisäilmatilanteen selvittämiseen toimintamalli. Tulossa on kohtapuoliin vielä yhteenveto siitä, miten kouluryhmää tai yksittäistä oppilasta voidaan tukea sisäilmatilanteessa ja mikä esim. kouluterveydenhuollon tai rehtorin rooli on.

Rehtoriohje

Uutinen päivityksestä

Suora linkki ohjeistukseen

Toimintamalli sisäilmatilanteeseen koulurakennuksessa

Uutinen ohjeeseen

Suora linkki ohjeistukseen

Kuva: Laura Karlin / WWF

Kesäkuussa ilmainen verkkokoulutus kestävyysjohtamisesta

Kiinnostaako sinua johdon rooli koulun kestävyyskasvatuksessa? Tai mitä on tämän päivän kestävyyskasvatus ja miten se saadaan osaksi yhteisönne arkea? Voisiko teidän koulunne vauhdittaa koko kunnan kestävyystyötä?

Tule mukaan Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen -verkkokoulutukseen. Koulutus tarjoaa tukea ja aivan konkreettisia työkaluja ympäristövastuullisen kasvatusyhteisön kehittämiseen sekä oivan paikan jakaa näkemyksiä ja esittää kysymyksiä kollegoiden ja kokeneiden kouluttajien kesken.

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Osallistuminen on maksuton, ja koulutuksen jälkeen saat materiaalin itsellesi.

Tutustu kouluttajiin ja katso ajankohdat

Katso myös luokan- ja aineenopettajille suunnatut maksuttomat keke-koulutuksemme

Kodin ja Koulun Päivä 2023 – tullaan tutuiksi ja opitaan yhdessä

Ilmoittautuminen valtakunnalliseen Kodin ja Koulun Päivään on nyt avattu. Kaikki maamme koulut on kutsuttu mukaan. Valtakunnallista päivää vietetään syyskuun viimeisenä perjantaina, mutta koulut voivat sijoittaa tapahtuman omaan ohjelmaansa parhaiten soveltuvaan ajankohtaan. Tärkeintä on kutsua mukaan kaikkien oppilaiden vanhemmat ja tarjota tilaisuus tutustumiseen ja yhdessä toimimiseen. Tänä vuonna kannustamme kouluyhteisöjä harjoittelemaan tärkeitä arjen taitoja helpon ja yksinkertaisen taitoradan avulla. Löydät ilmoittautumislomakkeen, taitorataohjeet ja mm. valmiin, monikielisen kutsukortin täältä.

ICP:N EMERGING LEADERS KONGRESSI SYYSKUUSSA ROVANIEMELLÄ!

Tässä on loistava mahdollisuus osallistua kansainväliseen rehtorikongressiin kotimaassa. Upea tilaisuus tavata samassa vaiheessa olevia kollegoita ympäri maailmaa, jakaa ajatukset sekä tuntemukset rehtorina olemisesta ja verkostoitua. Ilmoittaudu mukaan!
Suomen Rehtorit ry on mukana tapahtuman järjestelyissä!