Jäsenkirje 9/2023

Puheenjohtajan palsta

Rehtoribarometri-tutkimuksen tulokset ovat nyt tiedossamme

Rehtoribarometri-tutkimuksen tuloksia keväältä 2023 julkistettiin syyskuun lopussa osana Rovaniemellä pidettyä kansainvälisen rehtorijärjestön ICP:n neuvoston kokoontumista. Professori Katariina Salmela-Aron kertomat tulokset olivat ikävä kyllä varsin karua kuultavaa. Suomalaisten oppilaitosjohtajien työhyvinvointi kyykkäsi keväällä 2020 – tunnetusta syystä. Huolestuttavaa on, että tutkimuksen kohderyhmän palautuminen ei ole lähtenyt vieläkään käyntiin. Työhyvinvoinnista kertovat tulokset ovat jämähtäneet aivan liian matalalle tasolle, vieläpä vuosi vuodelta hienokseltaan heikentyneet.

Kevään 2023 tutkimuskierroksen askarruttavin asia on kuitenkin se, että tutkijoiden termein työn imu ja työn synnyttämä innostus ”laskivat dramaattisesti” aiemmista vuosista viime keväänä. Tämä on tutkimuksen tuottamaa faktatietoa, ja kyselytutkimuksen rinnalla vuosittain toteutettu fysiologisten mittalaitteiden kautta saatu tieto tukee kyselytuloksia. Yhtä selvää on, että valtaosa oppilaitosjohtajista on voinut hyvin halki tutkimuksen ja voi edelleen sekä on voimaantunut työssään kohtaamiensa jokapäiväisten haasteiden selättämisestä. Ammatillisena järjestönä emme voi kuitenkaan ummistaa silmiä siltä tosiasialta, että aivan liian moni kollegamme tekee työtä liian uupuneena ja osa täyttää jopa loppuun palamisen tuntomerkit. Tilanne ei ole kestävä – ei haasteidensa kanssa painivien rehtoreiden eikä yhteiskuntamme kannalta.

Rehtoribarometri tiedolla johtamisen työkaluna

Vaihdoimme ajatuksia ennen kevään 2023 Rehtoribarometrin tulosten julkistamista mm. Opetushallituksen koordinoiman johtamisen oppivan yhteisön verkoston tapaamisessa barometrin tuottamasta hyvinvointitrendistä. Tilannekuva on varsin jaettu, mutta mikään toimija ei saa yksin aikaan muutosta parempaan. Muutokseen ja suunnan kääntämiseen tarvitaan kaikkien keskeisten osapuolten yhteistyötä. On varmasti osaltaan myös Rehtoribarometri-tutkimuksen ansiota, että oppilaitosjohtamisesta puhutaan 2020-luvun suomalaisen koulutuksen tulevaisuustyössä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Oppilaitosten johtamisen merkitys tunnistetaan kriittiseksi tekijäksi, onpa kyse oppimistulosten laskun pysäyttämisestä tai hyvinvoinnin vajeiden taklaamisesta. Iso haaste on, että kouluja ympäröivä yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttuu samaan aikaan. Globaalit haasteet, useat samanaikaiset geopoliittiset kriisit, julkisen talouden sakkaaminen sekä väestörakenteen muutokset pitävät huolen siitä, että helppoja ratkaisuja on tarjolla vähän. Tässä tilanteessa meidän oppilaitosjohtajien on entistäkin tärkeämpää pitää yhtä: pidetään koulutuksen voimavarojen ja ammattimme harjoittamisen hyvien edellytysten takaamisessa visusti puoliamme.

Laaja teos suomalaisesta oppilaitosjohtamisesta julki

Yksi keskeinen tekijä oppilaitosjohtajan ammatin kehittämisessä on riippumaton ja tutkimusperustainen tieteellinen tieto, jossa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Tässä suhteessa lokakuun alku jää aikakirjoihin merkkipaaluna. Viime vuosien keskeisintä oppilaitosjohtamisen tutkimusta on hiljattain julkaistu laajassa englanninkielisessä teoksessa Leadership in Educational Contexts in Finland Theoretical and Empirical Perspectives.

Mikä parasta, kirja on julkaistu avoimesti verkossa maksuttomasti ja vapaasti luettavaksi. Tämä laaja julkaisu tarjoaa lukijalleen syvällisen ja todella monipuolisen katsauksen koulutusalan lähtökohtiin Suomessa sekä kriittistä keskustelua oppilaitosjohtamisen nykytilasta ja sen tulevaisuuden suuntaviivoista. Eivätkä artikkelit leiju kouluarjen yläpuolella, vaan teos tarjoaa eväitä niin jaetun johtajuuden kuin organisaatioiden käytänteiden kehittämiseen. Julkaisu vetää hienosti yhteen myös oppilaitosjohtamisen historiallista kehitystä viime vuosikymmenten ajalta. Lisäksi se käy läpi alamme keskeiset kotimaiset tutkimukset ja peilaa niitä kansainväliseen tutkimukseen. Iso kiitos kaikille teoksen kirjoittajille ja sen avoimelle julkaisemiselle sekä vahva lukusuositus ammattimme syvällisestä pohtimisesta kiinnostuneille!

Hyvää syyslomaa!

Monessa maamme oppilaitoksessa tulevat viikot ovat koulujen syysloman aikaa. Toivotan jokaiselle jäsenellemme hyvää syyslomaa. Ota hetki aikaa itsellesi ja lähimmillesi. Teet tärkeää ja arvokasta työtä – mutta myös sinä itse olet tärkeä ja arvokas!

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

Maksutonta koulutusta verkossa!

Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle. Tule mukaan ja vinkkaa edelleen työyhteisössä!

Johtamistyötä tekeville tarjoamme koulutusta valmentavasta johtamisesta. Tässä koulutuksessa enemmän keskustellaan ja tehdään, kuin tankataan teoriatietoa! Saat työkaluja avoimen ja vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja toisaalta opit tukemaan yksilöiden vahvuuksia, jotta voitte yhdessä saavuttaa enemmän. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.11.mennessä:

https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/valmentava-johtaminen-pitovoimaa-hyvinvointia-ja-yhteisollista-kehittamista-4-op

Opettajille suunnattu 11 op koulutuskokonaisuuteemme ”Opettajan ja oppilaan voimavarojen vahvistaminen – hyvinvointia ja oppimista” tarjoaa mahdollisuuden kehittyä opettajana ja tukea oppilaita paremmin! Opit vahvistamaan omia ja oppilaittesi voimavaroja kokeneiden kouluttajien tukemana. Ilmoittaudu ensimmäiseen ”vahvistavaa vuorovaikutusta, 2 op”-koulutukseen 30.11. mennessä! Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/opettajan-ja-oppilaan-voimavarojen-vahvistaminen-hyvinvointia-ja-oppimista 

Ilmoittaudu Lapsen oikeuksien viikolle!

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 20.-26.11.2023. Teemana tänä vuonna on lapsen oikeus hyvinvointiin ja erityisesti teemaviikolla kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten mielenterveyteen ja mielen hyvinvointia kannatteleviin, lisääviin ja toisaalta myös haastaviin tekijöihin. Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle ja ota käyttöön laajat materiaalit sekä tehtävät lapsen oikeuksien ja hyvinvointiteeman käsittelyyn: www.lapsenoikeuksienviikko.fi 

Yli 280 ilmoittautunutta Pro Rexiin!

Olethan sinä yksi heistä! Älä jätä tätä Pro Rexiä väliin!

  • Tasokas rehtoreille suunnattu seminaariohjelma tekoälystä koulun johtamisen tulevaisuuteen.
  • Laaja ja monipuolinen opetusalan näyttely
  • Mahdollisuus verkostoitua lähes 300 kollegan kanssa
  • Tule hakemaan voimaa uuteen vuoteen
  • Katso lisää Pro Rexi 2023 – Suomen Rehtorit ry

Rehtorina olet avainasemassa kotien kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Kehittämistyön apuna voit käyttää Suomen Vanhempainliiton ”Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä – Kirjauksista käytäntöön –työkalua”.

Työkalu kannustaa pohtimaan koulun kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja toimivampaa yhteistyötä. Jokaisessa luvussa käsitellään yhtä kodin ja koulun yhteistyön teemaa. Askelmerkkien läpikäyminen auttaa hahmottamaan kodin ja koulun yhteistyön toteutumista omassa kouluyhteisössä: mikä toimii, missä ollaan nyt, mitä pitäisi kehittää, mitä kohti haluamme pyrkiä?

Lataa maksuton opas täältä: https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/

Vanhempainliiton väki on läsnä ja tavattavissa myös Pro Rexi 2023 -tapahtumassa. Tule keskustelemaan pisteellemme ja ota ensimmäinen askel kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä.