Rehtoribarometrin tulokset vahvistavat: oppilaitosjohtajien koulutus saatava ajan tasalle

Rehtoreiden uusi hyvinvointitutkimus kertoo, että työinto on paras niillä rehtoreilla, joilla on hyvät työn muokkaamisen keinot. Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen vaatii rehtorikoulutuksen uudistamista, jotta koulutus vastaa ajan haasteisiin ja tarjoaa muun muassa työn muokkaamisen välineet kaikkien oppilaitosjohtajien työkalupakkiin. Myös koulukeskustelun kielteisyyskierre on Ikosen mukaan katkaistava.

Rehtoreiden työuupumus on tasaantunut mutta työn imu romahtanut huolestuttavasti tuoreessa hyvinvointitutkimuksessa, jonka aineisto kerättiin keväällä 2023. Akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro pitää työinnon vähentymistä vakavana signaalina, joka heijastuu koko kouluyhteisön hyvinvointiin.

”Uuden Rehtoribarometrin tulokset osoittavat myös, että omaan työintoonsa voi vaikuttaa. Kun rehtori löytää itselleen sopivat työn muokkaamisen tavat, työn imu lisääntyy”, Salmela-Aro toteaa.

Työn muokkaamisen merkitys alkoi Salmela-Aron mukaan näkyä Rehtoribarometrin tuloksissa pandemia-aikana. Oman työn muokkaaminen on heijastunut vuosi vuodelta vahvemmin rehtoreiden työintoon ja hyvinvointiin.

”Yksi tärkeä työn muokkaamisen keino ovat hyvinvointikoulutukset, jotka antavat välineitä oman ja toisten hyvinvoinnin johtamiseen. Rehtorit toivovat niitä, ja koulutuksiin osallistuneiden työn imu on selvästi parempi kuin niillä, jotka eivät koulutuksia käyneet”, Salmela-Aro sanoo.

Hän korostaa, että työn muokkaamisessa ja hyvinvoinnissa myös resursseilla on tärkeä merkitys: jos rehtori kokee voivansa vaikuttaa työnsä resursointiin, työmotivaatio paranee.

”Maantieteelliset erot työn imussa ovat barometrissä selviä: esimerkiksi pohjoinen Suomi erottuu hyvän työn imun alueena”, Salmela-Aro toteaa.

Palautumisessa auttaa strateginen musiikin kuuntelu

Salmela-Aro toteutti vuoden 2023 Rehtoribarometrin yhdessä Helsingin yliopiston professori Minna Huotilaisen kanssa.

Barometriin liittyvät fysiologiset mittaukset vahvistavat Huotilaisen mukaan, että taitava oman työn muokkaaminen ehkäisee uupumista. Työstä palautuminen paranee, kun vaikeita tilanteita pystytään käsittelemään.

”Nyt osoittautui, että esimerkiksi strategisesti taitava musiikin kuuntelu auttaa rehtoria käsittelemään haastavia tunteita. Rehtoreiden työn imua kohentaa erityisesti elämyksiä hakeva musiikinkuuntelustrategia, joka auttaa kohtaamaan ikäviäkin tunteita suoraan sen sijaan että niitä paettaisiin”, Huotilainen sanoo.

Hyvinvoinnin johtamista opetettava rehtorien koulutuksessa

Kolmen viime vuoden aikana selvästi lisääntynyt rehtoreiden työuupumus on nyt tasaantunut, mutta edelleen noin kolmasosa rehtoreista on uupuneita.

Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen muistuttaa, että oppilaitosjohtajan ammattiin on tullut 2020-luvulla paljon lisää vaativuustekijöitä. Esimerkiksi vaatimukset koronan synnyttämän hyvinvointivajeen paikkaamiseksi ovat lisääntyneet.

”Nämä realiteetit ja tuoreen barometrin tulokset vahvistavat sitä, että rehtoreiden peruskoulutus on uudistettava. Kaikkien oppilaitosjohtajien työkalupakkiin on saatava välineitä, jotka auttavat tämän päivän ja tulevaisuuden työssä. Esimerkiksi hyvinvoinnin johtamisen ja työn muokkaamisen keinojen opettaminen rehtoreiden peruskoulutuksessa olisi tärkeää. Lisäksi oppilaitosten johdon ja johtotiimien täydennyskoulutukseen on panostettava nykyistä enemmän”, Ikonen sanoo.

Ikonen on myös huolissaan polarisoituneen keskustelukulttuurin vaikutuksista rehtoreiden jaksamiseen. Kun koulutusjärjestelmän puutteista ja kehittämistarpeista on käyty kärkevää julkista keskustelua, rehtorit mieltävät suuren kehittämisvastuun lankeavan heille.

”Haluamme osaltamme olla mukana kääntämässä koulukeskustelua kielteisyyden kierteestä kohti onnistunutta muutosta”, Ikonen toteaa.

Rehtoribarometri 2023 julkistettiin 22.9. Rovaniemellä, jossa Suomi isännöi parhaillaan kansainvälisen rehtorijärjestön ICP:n (International Confederation of Principals) kongressia ja vuosikokousta. Mukana on rehtoreita 16 maasta, ja tapahtuman teemana on New leaders, new futures.


LISÄTIEDOT:

Antti Ikonen   
Puheenjohtaja, Suomen Rehtorit Ry   
antti.ikonen@surefire.fi   
p. 050 549 0071   
   

Toni Lehtinen   
Järjestösihteeri, Suomen Rehtorit Ry   
toni.lehtinen@surefire.fi   
p. 050 300 6780   

Katariina Salmela-Aro   
Akatemiaprofessori  
katariina.salmela-aro@helsinki.fi   
p. 050 415 5283   
   

Minna Huotilainen   
Kasvatustieteen professori   
minna.huotilainen@helsinki.fi   
p. 040 560 8304