Jäsenkirje 6/2024

Puheenjohtajan palsta

Kevät on arvioinnin aikaa

Lukuvuoden viimeisen kouluviikon aikana MTV uutisoi näkyvästi Suomen Rehtoreiden jäsenille tehdyn kyselyn tuloksia. Yksi hätkähdyttävimmistä huomiosta oli, että jopa 40 prosenttia rehtorikyselyyn vastanneista johtajista arvioi oppilaiden edellytysten jatko-opintoihin heikentyneen viime vuosien aikana. Niin tämän kyselyn, kuin aiemmin Rehtoribarometrin kautta saadun tiedon mukaan 2020-luvun alkuvuodet ovat selvästi kiihdyttäneen eroja niin hyvinvoinnin kuin oppimistulostenkin osalta. Voimakkaasti pienenevien ikäluokkien myötä olemme myös kansakuntana isojen kysymysten äärellä, sillä osaamisen tason yleiseen laskuun meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Yleissivistävään perusasteen ja toisen asteen koulutukseen pitää panostaa kaikilla tasoilla – kaikin tarvittavin tavoin. Perustaa suomalaisen osaamisen tulevaisuudelle rakennetaan yhdeltä tärkeältä osaltaan maamme peruskouluissa ja lukioissa. On monessa mielessä tärkeää, että jäsenkyselymme tulokset nousivat viikon 22 MTV:n uutisoinnin kärjeksi. Epäkohtiin tarttuminen edellyttää niiden uskottavaa tunnistamista, jotta keskustelu ja toimet huolien taklaamisesta ovat ylipäätään mahdollista.

Tuloksista arvokkaita eväitä seuraavan lukuvuoden suunnitteluun

Uutisviikon aiheissa käytiin läpi ajankohtaisia ilmiöitä ja kuulumisia koulujen arjesta jäsentemme omin sanoin kuvattuna. Yksi tärkeä näkökulma liittyy koulukulttuurissa tapahtuneeseen muutokseen, joiltakin oppilailta kateissa olevaan aikuisten kunnioitukseen sekä tapakulttuuriin. Oppimisen edellyttämä riittävä keskittyminen koulussa annettavaan opetukseen, oppituntien lisäksi oppijan tekemä oma työ kotitehtävineen, kokonaisuuksien muodostaminen opitusta sekä asioiden kertaaminen ovat yksinkertainen perusta, joka tuottaa tunnetusti kelpo tuloksia. Havainnot koulun arjesta kertovat, että oppimisen edellyttämälle ponnistelulle sekä itselle epämieluisampien tavoitteiden saavuttamisen edellyttämälle työlle ei ole enää riittävästi tottumusta. Uutisviikon antia kommentoinut MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa toikin esille lapsien elävän ympäristössä, jossa he kuulevat yhä enemmän juuri aikuisten suusta tulevaa syrjivää ja mollaavaa puhetta. Kaikkiaan pieni kevätkyselymme antoikin lopulta paljon pohdittavaa sekä eväitä myös seuraavan lukuvuoden suunnitteluun. Tarvitsemme nyt yksinkertaisesti paljon lisää huomion kiinnittämistä hyvään oppimiseen sekä arvostavaan toinen toistemme kohtaamiseen ja hyviin tapoihin arkisessa vuorovaikutuksessa!

Kummien kysely ja rehtoribarometri

Edellisten uutisen pohjalta voi varsin perustellusti sanoa, että rehtoreiden yhteinen ääni näkyy ja kuuluu hyvin. Rehtoreiden arvioihin koulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä myös luotetaan, ja tästä luottamuksesta meidän tulee pitää visusti kiinni. Esitän ison kiitokseni myös joka ainoalle kevään kyselyymme vastanneelle. Riittävällä vastaajamäärällä saamme muodostettua uskottavan kuvan kulloinkin keskustelussa olevasta kysymyksestä. Palkkiona tehdylle työlle saamme puolestaan viestimme oppilaitosten  arjesta osaksi julkista keskustelua. Vaikka kesä ja loma ovat tällä hetkellä vielä mukavasti edessämme, valmistaudumme jo järjestössä seuraavan lukuvuoden alkuun ja yhteistyössä Lastenklinikoiden kummien kanssa tehtävään selvitykseen. Myös tähän kyselyyn olemme saaneet jo hienosti vastauksia, mutta kannustan vielä kaikkia vaikuttamisesta kiinnostuneita tuomaan oman kortensa tämänkin meille kaikille tärkeän ja yhteisen aihepiirin asioiden edistämiseksi!

OAJ:n johtajuuskoulutusta opetusalan esihenkilöille

Opetusalan esihenkilönä tarvitset erilaista täydennyskoulutusta urapolun eri vaiheissa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ kouluttaa syksyllä 2024 niin uusia kuin jo työssään toimineita johtajia kahdella erilaisella koulutuksella ammattijärjestönsä jäseniä. Koulutukset pitävät sisällään ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopimuksista, esihenkilöiden asemasta, vastuista sekä lainsäädännöstä. Uusien johtajien koulutus järjestetään 4.-5.9.2024 ja jo tehtävissään toimiville yleissivistävän koulutuksen esihenkilöille 11.-12.11.2024. Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä aikaisemmat osallistumiset huomioiden. Oheisen koulutuksiin ilmoittautuminen -linkin kautta pääset kirjautumaan ja tutustumaan OAJ:n koulutustarjontaan ja ilmoittautumaan mm. oheisiin koulutustapahtumiin. Erityisesti uusien esihenkilöiden koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa toimia saman tien, mutta viimeistään 4.8.2024 mennessä, jolloin ilmoittautumisaika tähän ensimmäisenä syksyllä käynnistyvään koulutukseen päättyy.

Hyvää kesää 2024

Lukuvuoden 2023-24 työ on takana, edessä kesä ja ansaittu loma. Kesäiset viikot suovat oppilaitosjohtajalle tavallista enemmän aikaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle. Kesä antaa aikaa itselle ja läheisille, niin uusille kiinnostaville asioille kuin levolle – itse kullekin sopivimmassa suhteessa. Kun myös vuoden 2024 Rehtoribarometrin kysely on hoidettu keskeneräisten asioiden listalta pois, toivotan Sinulle mitä parhainta ja virkistävää kesää 2024 perinteikkään Suvivirren sanoin:

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta

Kiitos sinulle jäsen kuluneesta lukuvuodesta. Toivottavasti pääset nopeasti lomatunnelmiin ja palautumaan. Haluan omasta puolestani toivottaa sinulle oikein rentouttavaa kesää.
Itse lomailen viikot 26-29.

Aurinkoisin terveisin
Toni Lehtinen
järjestösihteeri

Reksien aamukaffet

Oaj:n koulutuspolitiikan osasto haluaa osallistaa enemmän meitä oppilaitosten johtoa. Pidimme jo ensimmäisen ”Reksien aamukaffet” – Teamsin huhtikuussa ja osallistujat olivat oikein tyytyväisiä, että rekseille on oma alusta. Teamsit tulevat jatkumaan neljä kertaa lukuvuoden aikana. Ideana on, että jokaisella aamukaffella on yksi teema, mitä avataan koulutuspolitiikan näkökulmasta.

Lisäksi toivottiin keskustelua, yhteistä ideointia ja asioiden jakamista; reksin homma kun voi olla aika yksinäistä. Tähän teimme Howspace -alustan, mihin saat henkilökohtaisen linkin Suomen Rehtorit ry:n viestissä. Käykäähän katsomassa mitä sieltä löytyyy ja tehkää keskustelun avauksia rohkeasti.

Howspacesta löydät myös seuraavan aamukaffen päivämäärän ja aiheen.

Tervetuloa mukaan!

Taru Pätäri
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
erityisasiantuntija, koulutuspolitiikka
p. +358207489643