Lausunto valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 9.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö OKM/42/040/2015

Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

Suomen Rehtorit ry toteaa, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on ollut keskeinen asiakirja linjatessa lähivuosien koulutuspoliittisia tavoitteita liittyen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yleisiin kehittämistavoitteisiin. Tästä huolimatta Suomen Rehtorit ry pitää kannatettavana vähentää erilaisia strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja kuluvalla hallituskaudella kuitenkin siten, että muilla toimilla varmistetaan koulutuspoliittisten asioiden painoarvo ja näkyvyys, asetettujen tavoitteiden riittävyys ja selkeys.
Suomen Rehtorit ry kantaa kuitenkin huolta koulutuksesta osana julkisen talouden suunnitelmaa, mikäli se tarkoittaa koulutuksen kehittämiseen ja koulutukseen ohjattujen varojen vähentämistä. Tällä on myös kansantaloudellisesti suuri merkitys. Mikäli näin toimitaan, tulee suunnitelmien olla hallittuja, suunniteltuja ja ennakoitavissa.
Muutoksen tavoitteena tulee olla tulevaisuuden koulutuspoliittisten linjausten selkiyttäminen. On tärkeää, että suunnitelmat koulutuksen kehittämiseksi ovat olemassa ja että koulutuksen kehittämiseen sitoudutaan.
Suomen Rehtorit ry pitää tärkeänä, että julkisessa päätöksenteossa kuullaan jatkossakin riittävän laajasti eri tahoja jo valmisteluvaiheessa.

Helsingissä 5.10.2015
Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry
Finlands Rektorer rf