Lausunto Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 8.10.2015 Asia: Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Suomen Rehtorit haluaa kiinnittää huomiota yleissivistävän koulutuksen kohtuuttomiin kokonaisvoimavarojen leikkauksiin. Tarkasteltaessa koulutukseen kokonaisuudessaan tehtyihin leikkauksiin … Lue lisää

Lausunto valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 9.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/42/040/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta Suomen Rehtorit ry toteaa, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on ollut keskeinen asiakirja linjatessa lähivuosien koulutuspoliittisia tavoitteita liittyen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yleisiin kehittämistavoitteisiin. Tästä huolimatta Suomen Rehtorit ry pitää kannatettavana vähentää erilaisia strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja … Lue lisää

Lausunto aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 7.10.2015

Opetushallitukselle Viite: Lausuntopyyntö Dno 27/421/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 15.9.2015 päivättyyn lausuntopyyntöön aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Suomen Rehtorit ry pitää aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyä uudistustyötä onnistuneena. Perustetekstiä on päivitetty kiireisestä aikataulusta huolimatta kokonaisvaltaisesti ja se tarjoaa koulutuksen järjestäjille hyvän tuen sekä paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön että myös aikuisten lukiokoulutuksessa käynnissä olevien merkittävien … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 5.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/61/010/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi opiskelijavalintarekisteristä, ja että sen mukaan perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävien tiedot ovat kootusti käytettävissä hauissa … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 15.9.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/60/010/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry ottaa erityisesti kantaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja siinä erityisesti pykäliin … Lue lisää

Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 19.5.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/4/040/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 (päivätty 10.4.2015).   Selvitys erityisen koulutustehtävän asemasta lukiokoulutuksessa on kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. Selvityksessä on käsitelty ansiokkaasti erilaisia erityisen koulutustehtävän luvan saaneita lukiokoulutuksenjärjestäjiä ja asianosaisia on kuultu laajasti. Selvityshenkilöiden tekemät ehdotukset ovat kannatettavia. Selvityksessä todetaan, … Lue lisää

Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 6.5.2015

Opetushallitus Viite: Lausuntopyyntö diaarinumero 17/421/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (päivätty 14.4.2015). Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos Opetushallitus on valmistellut lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukiokoulutusta varten. Näiden perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien. … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen järjestämisverkosta

Eduskunta Sivistysvaliokunta Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 20.2.2015 Asia 1: HE 306/2014 vp Asia 2: HE 310/2014 vp Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät sivistysvaliokunnan jäsenet Suomen Rehtorit ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta osallistua kuulemistilaisuuteen, joka koskee merkittävällä tavalla suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta. Lausuntomme käsittelee pääosin lukiokoulutuksen järjestäjäverkon uudistamista ja rahoitusta. Hallitus toteaa järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön perusteluissa seuraavasti: … Lue lisää