Uutiset

 • Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

  Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

  Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen! Suomen Rehtoreiden toukokuussa jäsenilleen tekemän rehtoribarometrin tulosten mukaan keskeisimmät esteet rehtoriammatin vetovoimaisuudelle ovat liian moninaiseksi kasvaneet työtehtävät, stressaava työ sekä pedagogiselle johtamiselle jäävän ajan vähyys. -Koulutus on jatkossa kuntien merkittävin lakisääteinen tehtävä. Oppilaitoksissa valetaan kivijalkaa maamme tulevaisuudelle. Koulutuksen keskeisestä asemasta johtuen on tärkeää pohtia, missä kunnossa suomalainen koulu … Lue lisää

 • Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

  Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OKM/13/010/2017 Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 24.4.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön perusopetuslain muuttamiseksi väliaikaisesti, mikä mahdollistaisi alueelliset kokeilut kieltenopiskelussa ilman velvoittavaa toisen kotimaisen opiskelua. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa valinnaisuuden vaikutuksista kielivalintoihin, kielten tarjontaan, opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Lainmuutoksen mahdollistama kokeilu koskisi kahta ikäluokkaa ja enintään 2200 oppilasta, jotka aloittavat B1-kielen opiskelun elokuussa … Lue lisää

 • Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

  Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015 Lausuntopyyntö Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 17.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi. Suomen Rehtorit ry pitää edelleen tärkeänä sitä, että niin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kuin myös Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta jatkuu itsenäisenä ja riippumattomana … Lue lisää

 • Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

  Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OPH-293-2017 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön. Suomen Rehtorit ry pitää aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyä uudistustyötä onnistuneena. Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tuodaan hyvin näkyviin aikuisten perusopetuksen erityispiirteet ja myös oppilaitosten tärkeän tehtävän aikuisopiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Aikuisten perusopetus tulee sisältämään kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. … Lue lisää

 • Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

  Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

  Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/62/040/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 20.1.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä). Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä, että erityistehtävät nähdään edelleen tärkeänä osana lukiokoulutuksen kokonaisuutta. Erityisen koulutustehtävän määräämis- ja rahoituskriteerien uudistaminen on tervetullut ja parantaa hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. … Lue lisää

 • Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

  Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

  Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 4.10.2016 Asia: Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Teema: Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Järjestömme haluaa kiinnittää huomiota yleissivistävän koulutuksen kohtuuttomiin kokonaisvoimavarojen leikkauksiin. Edellisellä ja nyt alkaneella vaalikaudella puhutaan  … Lue lisää