Vuosikokouksen 2024 päätöksiä

Suomen Rehtorit ry:n vuosikokous pidettiin 26.1.2024. Paikalla oli aluehdistysten äänivaltaiset vuosikokousedustajat, hallitus sekä muutamia jäseniä. Vuosikokousta johti ansiokkaasti Timo Kettunen. Hänellä on usean vuoden kokemus järjestöasioista ja kokous rullasi eteenpäin kuin juna kiskoilla.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämät vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Samoin hallituksen valmistelemat vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Vuosikokous päätti nostaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun 135 euroon. Kannatusjäsenmaksu (seniorijäsenmaksu) pysyi samana eli 20 euroa.

Tärkein keskustelu käytiin tulevasta jäsenedusta, oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta. Puheenjohtaja kertoi jäsenkyselyn tulokset, jotka antoi hallituksen selkeän mandaatin viedä vakuutusasiaa eteenpäin. Kokouksessa olleet esittivät tärkeitä kysymyksiä, joihin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri vastasivat. Lisäksi muutama kysymys jäi vielä selvitykseen. Tämän keskustelun lisäksi käytiin erittäin hyviä keskusteluja Suomen Rehtorit ry:n edunvalvonnasta ja neuvottelutavoiteohjelmasta.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli neljän poolin edustajat. Kaikkiaan vuosikokouksessa valittiin neljä varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Uudet hallituksen jäsenet ovat Sari Hakola (Helsingin seudun Rehtorit ry), Jari Koski (Satakunnan Rehtorit ry), Kaj Holmbäck (Österbottens svenska rektorsförening rf) ja Vesa Rinta-Säntti (Oulun alueen Rehtorit ry). Uudet varajäsenet ovat Marja Riitta Rautaparta (Helsingin seudun Rehtorit ry, Sari Hakolan varajäsen), Jaakko Laeslahti (Satakunnan Rehtorit ry, Jari Kosken varajäsen), Agneta Torsell (Södra-Finlands svenska rektorsförening rf, Kaj Holmbäckin varajäsen) ja Marko Kuvaja (Kainuun Rehtorit ry, Vesa Rinta-Säntin varajäsen)