Osanottomme Vantaan kouluammuskelun uhreille

Esitän syvän osanoton Vantaalla tapahtuneen kouluammuskelun johdosta tapahtuman uhreille ja heidän läheisilleen sekä kaikille niille, joita tapahtuma on koskettanut, niin omasta, kuin koko järjestömme puolesta. Oppilaitoksissa tehtävä kriisityö on tärkeää, ja tähän työhön toivon koulun johdolle sekä koko henkilökunnalle koko sydämestäni voimia niin Vantaalla kuin kaikissa muissakin maamme kouluissa. Suru ja syvä järkytys tapahtuneen johdosta on yhteinen.

Koulun pitää olla turvallinen paikka. Nyt tämä turvallisuuden tunne on vakavasti järkkynyt. Meidän on yhdessä palautettava sitä. Tähän työhön tarvitsemme myös kaikilla tavoin riittävät voimavarat. Emme saa antaa väkivallalle sijaa kouluissa missään muodossa: emme kiusaamisessa, emme uhkailuissa emmekä arkisessa kielenkäytössä, emme minkäänlaisissa väkivallanteoissa. Yhdessä jatkamme turvallisuuden tunteen palauttamista, pala kerrallaan, tukien erityisesti tapahtumassa osallisina olleita sanoin, teoin ja ajatuksin.

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
050 549 0071

Väkivaltauutisista puhuminen lapsen kanssa – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)