Jäsenkirje 10/2023

Puheenjohtajan palsta

Kuva: Päivi Ikonen

Sinä kuulut joukkoon!

Osallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne on olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Kokemus joukkoon kuulumisesta luo merkityksellisyyttä ja yhteyttä muihin. Vaikka osallisuus on tällä hetkellä sanana kovassa käytössä, sen lähempään tarkasteluun kannattaa käyttää hetki aikaa. Tutustuin hiljattain rehtori Vesa Raasumaan puheenvuoroon osallisuudesta ja ajatukseen siitä, että oppilaan kokema osallisuus ei ole välttämättä sama kuin aikuisten ajatus osallisuudesta. Eri oppilaiden kokemus osallisuudesta voi syntyä hyvin eri asioista, aivan kuten meillä aikuisillakin. Muodolliset osallistumisen rakenteet ovat arvokkaita mutta eivät yksin takaa sitä, että jokainen lapsi ja nuori kokisi olevansa osa joukkoa. Jos pystymme edistämään osallisuuden kokemusta, sitoutuminen koulunkäyntiin paranee ja poissaolojen riski vähenee. Hyviä materiaaleja koulupoissaolojen vähentämiseen ja koulun läsnäolon malleihin on tuotettu mm. KouluKunnossa-hankkeessa.

Koulutuksen kulut kasvoivat – vuoden 2024 painopisteet julki

Opetushallitus julkaisi hiljattain sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen kustannustiedot viime vuodelta. OPH:n tilastoista ei käy suoraan ilmi, mistä kustannusten nousu aiheutuu. Nousu sinänsä ei yllätä, sillä yleinen kustannustason kohoaminen näkyy väistämättä myös opetussektorilla. Vuoteen 2021 verrattuna perusopetuksen kustannukset kasvoivat vuonna 2022 noin kolme prosenttia ja lukiokoulutuksen kulut selvästi yli kuusi prosenttia. Toisen asteen koulutuksesta selvitettiin ensimmäistä kertaa eriteltynä myös oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamia kustannuksia koulutuksen järjestäjille. Lukiokoulutuksessa käytettiin oppimateriaaleihin ja välineisiin keskimäärin 321 euroa opiskelijaa kohden.

Ensi vuoden talousarvioesityksessä puolestaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ehdotetaan 50 miljoonan euron lisäyksiä koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimiin sekä yhden vuosiviikkotunnin lisäämisestä aiheutuvien menojen kattamiseen. Toisella astella huomionarvoista on 10 miljoonan euron lisärahoitus oppimisen tuen järjestelmän kehittämiseen tavoitteena johdonmukainen tuen polku aina toisen asteen suorittamiseen saakka.

Oikeudellista tukea oppilaitosjohtajalle?

Rehtorin oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset kuuluvat toimintamme tärkeimpiin osa-alueisiin. Tämä oli myös teema, josta lakimies Liisa Souri teki järjestöllemme selvitystyön raportteineen vuoden 2010 paikkeilla. Huoli oikeudellistumiskehityksestä sekä esihenkilöiden alati kasvavista vastuista olivat keskeisesti esillä myös SURE:n Pro Rexi 2015 -tavoiteohjelmassa. Harmillista kyllä tilanne ei ole sanottavasti muuttunut reilun vuosikymmenen aikana.

Järjestömme on pystynyt tarjoamaan oikeudellisiin vastuisiin tai jäsenemme omaan virkasuhteeseen liittyviin kysymyksiin käytännössä vain kollegiaalista apua. Meiltä on kuitenkin kovasti toivottu mahdollisuutta saada ensivaiheen juridista apua oikeudellisiin kysymyksiin. Samanlainen puute on myös esihenkilöiden ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen puuttuminen tai olemassa olevan vakuutusturvan riittämättömyys tilanteissa, joissa korvaussummat nousevat suuriksi. Olemme nyt selvitelleet tiiviisti mahdollisuuksiamme tarjota tällaista turvaa jäsenillemme, ja pian on aika kertoa selvittelyjen tuloksista – seuraa siis SURE:n viestintää aiheesta!

Koulutusta väkivallan estämiseen

Lisääntynyt väkivalta on ollut yksi Rehtoribarometri-tutkimuksen esiin tuomista selvistä trendeistä maamme kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisääntynyt väkivalta sen monissa eri muodoissa näkyy oppilaitosten lisäksi myös kaduilla. 16.1.2024 on tarjolla laadukasta koulutusta opetus- ja kasvatusalan johtajille ja esihenkilöille väkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Suomessa. Tuolloin Akavatalon Valopihalle tulee kouluttajiksi alan suomalaista huippuosaajia. Ilmoittautuminen päättyy marraskuun loppuun mennessä, joten toimi pian – tarkemmat ohjeet ja tiedot löydät oheisen ilmoittautumislinkin takaa.

Close-up Of A Businesswoman Filling Survey On Laptop At Workplace

Mainekysely tulossa – vastaa ja vaikuta!

Suomen Rehtorit toteuttaa vuoden 2023 lopussa mainekyselyn. Laadukas tutkimus tuottaa järjestöllemme korvaamattoman arvokasta tietoa siitä, missä olemme järjestönä onnistuneet ja mihin meidän pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Kun saat aikanaan järjestösihteeriltämme linkin kyselyyn, pyydän sinulta hetken aikaa vastata kyselyyn, joka on toimintamme kehittämisen kannalta hyvin tärkeä.  

Tavataan pian marraskuun lopulla Pro Rexi -päivillä Helsingissä – tsemppiä valkoisen ja mustan välillä sahaavan marraskuun taittamiseen!

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

CDM Involver ja osallisuus kouluyhteisössä

Pohditko, kuinka lähtisitte seuraavassa koulutuspäivässä vahvistamaan kouluyhteisönne toimintakulttuuria ja kenties uudistamaan oppimisympäristöä? Kerromme Pro Rexissä etenemistavan, josta Rehtori Lea Backman Pornaisten yhtenäiskoulusta kertoo seuraavasti;

” Muutosajattelu vaatii aikaa. CDM Involver on erittäin hyvä tuote. Voin suositella sitä lämpimästi. Saimme sekä oppilailta että opettajilta erittäin hyvää palautetta. Raportit ovat hyvät ja yksiselitteiset. Saimme niistä selkeät suuntaviivat, ja niiden pohjalta on myös hyvä käydä sisäistä arvokeskustelua. Tämä on minusta oivallinen johtamisen väline.”

Testaa CDM Involveria muutamalla esimerkillä.

Onko pöytä vain pöytä? Mistä ratkaisu koulusuunnittelun haasteisiin?  Kati Räisänen ja Katri Kurronen, CDM Design & Involver Oy

Pelaamalla kohti yhdenvertaista kouluyhteisöä

Oppilaitosten tasa-arvo ja yhdenvertasuussuunnitelma edellyttää aktiivista toimintaa syrjinnän ehkäisemiseksi sekä moniarvoisen ja monimuotoisen kouluyhteisön vahvistamiseksi.

Tavoitetta tukeakseen Seppo on luonut yhteistyössä yhdenvertaisuus ja DEI-asiantuntija ja LGBTQ+-konsultti Dakota Robinin sekä pelipedagogiikan asiantuntija Anna Uusiniityn kanssa opetuskokonaisuuden koulujen ja oppilaitosten käyttöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.

Discovering DEI -koulutuspaketti pitää sisällään kolmen oppitunnin kokonaisuuden, jonka avulla opettajien on helppoa ja luontevaa käsitellä mm. diversiteettiin, sukupuolen moninaisuuteen ja tiedostamattomiin ennakkoluuloihin liittyviä asioita opiskeijoiden kanssa.

Opetuskokonaisuuden kohdeyleisöä ovat 9. Luokkalaiset, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja opettajat.

Katso tästä pelin esittelyvideo

Pyydä lisätietoja ja osta peli koulusi käyttöön: Riku Alkio, riku.alkio@seppo.io, puh.+358 50 531 8044

Olemme myös mukana Pro Rexi -päivillä 23.-24.11.2023!