Jäsenkirje 3/2024

Puheenjohtajan palsta

Koulukysymykset ovat nousseet uutiskärkeen

Koulua ja opetuksen järjestämistä koskevat kysymykset ovat nousseet kärkiuutisten joukkoon viime kuukausina. Joulukuun alussa huomion vei se, että peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimistuloksia mittaavan PISA-tutkimuksen tulosten laskeva trendi jatkuu. Kuluvan vuoden alussa palstatilaa ovat saaneet näkökulmat tulosten heikkenemisen syistä sekä peruskoulun tilasta yleisemminkin. Viimeksi ansaitun huomionsa saivat Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen tutkijat, joiden väittämän mukaan koulujen väliset erot ovat kasvaneet niin isoiksi, että kaikille tasa-arvoista peruskoulua ei maassamme enää ole. Koulujen eriarvoistumiskehitys koskettaa tutkijoiden mukaan kaikkia maamme kouluja, mutta eriytymistä tapahtuu myös koulujen sisällä. Tarkkasilmäiset nuoret näkevät selvityksen mukaan sen, mitä me koulutuksen ammattilaiset emme ehkä haluaisi nähdä: eroja omassa ja perheidensä varallisuudessa. Nuoret kuvaavat omalla kielellään eroista rakentuvia aikamme yhteiskuntaluokkia, jakolinjoja hyvä- ja huono-osaisiin. Tämä heijastuu myös nuorten näkemyksiin heidän saavutettavissa olevista tulevaisuuden tavoitteistaan. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta meille oppilaitosjohtajille maassamme, jonka koulutuspolitiikkaa on tähän saakka ohjannut vahva sitoutuminen koulutuksellisen tasa-arvon periaatteeseen!

Onni on turvallinen koulu

Koulujen turvallisuutta tutkivan ja kehittävän ONNI on turvallinen koulu -hankkeen (2022–2024) tavoitteena on ollut tarjota perusopetuksen kouluille tutkimusperustaisia, käytännöllisiä ja valtakunnallisesti sovellettavia ratkaisuja turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.​ Turun yliopiston johtamaan hankkeeseen osallistui 20 perusopetuksen koulua eri puolilta Suomea. Hanke tuotti kouluille esimerkiksi turvallisuuskulttuurin itsearviointimateriaalin, ohjeistuksen turvallisuushavaintojen keräämiseen ja käsittelyyn sekä materiaalin koulukohtaiseen riskienarviointiin. Maaliskuussa 2024 päättyvän hankkeen tuottamat työkalut ovat hankkeen verkkosivujen kautta vapaasti ladattavissa: https://sites.utu.fi/onni/materiaaleja/onni-hankkeen-materiaalit-ja-tyokalut/

Jäsenmaksuja on jo maksettu todella hieno määrä

Järjestön jäsenmaksulaskut vuodelle 2024 lähtivät vuosikokouksen päätösten mukaisesti liikkeelle helmikuussa. Tällä kertaa laskut lähetettiin postitse. Mikäli et ole saanut jäsenmaksukirjettä postitse, syynä voivat olla vanhentuneet yhteystiedot tai postinkulun ongelmat. Järjestösihteerimme Toni Lehtinen auttaa sinua mielellään kaikissa jäsenyyden ylläpidon kannalta tärkeissä kysymyksissä. Hän lähestyy myös muistutuslaskulla niitä jäseniä, joiden maksu ei ole ensimmäisen laskun perusteella kirjautunut yhdistyksen tilille. Jäsenyyden voimassaolo ja maksettu jäsenmaksu ovat edellytyksiä järjestön 1.3.2024 voimaan tulleelle jäsenen vakuutusturvalle sekä ensivaiheen neuvonta- ja konsultointipalvelulle. Mikäli et ole saanut jäsenmaksulaskua, ole pikaisesti yhteydessä järjestösihteeriimme ja selvitä jäsenyyteen liittyvät pulmat pois päiväjärjestyksestä. Kiitos kaikille, jotka olette jo maksaneet jäsenmaksun.

Rehtoribarometrin seuraava tutkimuskierros lähestyy

Rehtoribarometrin tutkimuskierros keväälle 2024 on valmistelussa. Tutkimus tulee jäsentemme vastattavaksi totuttuun tapaan loppukevään aikana. Rehtoribarometrin tuottamaa tietoa voi käyttää apuna sekä oman työn kehittämisessä että työn rajaamisessa ja tilanteen mukaan jopa tausta-aineistona oman esihenkilön kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Olemme mukana myös yhteistyöhankkeessa, jossa yksittäinen kaupunki tarttuu toimeen ja hyödyntää barometrin tuottamaa tietoa oppilaitosjohtajien työn ja työolojen kehittämisessä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yksittäinen esihenkilö tai opetuksen järjestäjä voivat yhteistyössä rehtoreiden kanssa lähteä kehittämään ja muokkaamaan työtä paremmin muuttuvia tarpeita ja työoloja vastaaviksi.

Kevättalven valoa kaikille jäsenillemme tärkeään työhömme!

Antti Ikonen
pj Suomen Rehtorit
@AnttiIkonen

Koulutuksia ja muuta

Esihenkilön työsuojeluvastuu

Koulutuksessa käydään läpi se, mitä työsuojelu ja työsuojelun yhteistoiminta on sekä työnantajan ja esihenkilön työsuojeluvastuut, esihenkilötyön haastavia tilanteita sekä esihenkilön oikeus ja velvollisuus johtaa työtä sekä puuttua epäkohtiin.

KT järjestää webinaarin esihenkilöiden työsuojeluvastuusta. Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille, lähiesihenkilöille ja -johtajille, henkilöstöpäälliköille ja -johtajille, toimialajohdolle, ylimmälle johdolle, kehittämisen asiantuntijoille ja työsuojelupäälliköille.

Ajankohta20.5.2024
PaikkaEtäkoulutus
JärjestäjäKT
LisätiedotViimeinen ilmoittautumispäivä 16.5.2024
IlmoittautuminenLisätiedot ja ilmoittautuminen

Kaipaatko työkaluja opetusalan johtamisen tueksi?

Miten edetä kriisistä selviytymisestä uudistumisen polulle? Kriisien keskellä korostuu organisaatioiden kyky oppia ja ideoida uutta, ja tuore tutkimuksemme kertoo työkäytäntöjen uudistamisen johtamisesta. Kutsumme sinut osallistumaan UUDIS-tutkimuksen työpajaan, jossa jalostetaan käytännönläheisiä toimenpidesuosituksia johtamisen ja esihenkilötyön tueksi. Kerromme työpajassa alustavia tutkimustuloksia ja niiden pohjalta viimeistelemme yhdessä innovointia ja oppimista tukevia kriisijohtamisen suosituksia. Näkemyksesi ovat tärkeä osa toimenpidesuositusten viimeistelyä. Työpajat on tarkoitettu esihenkilöille ja johtajille sekä johtamiskäytäntöjen suunnittelijoille ja asiantuntijoille oppilaitoksissa, järjestöissä ja opetushallinnossa.

Järjestämme kaksi samansisältöistä työpajaa, joista toinen on läsnätapaaminen ja toinen etätapaaminen. Voit valita, kumpaan haluat osallistua. Läsnätyöpaja tiistaina 16.4.2024 klo 13–16 Työterveyslaitoksessa, Topeliuksenkatu 41 B, Helsinki. Etätyöpaja torstaina 18.4.2024 klo 13–15.30 Teams-sovelluksessa. Työpajakeskusteluja voidaan hyödyntää tutkimuksen aineistona osallistujien suostumusten puitteissa. Lisätietoja hankkeesta ja työpajoista antaa tarvittaessa Työterveyslaitokselta Sari Käpykangas, sari.kapykangas@ttl.fi, puh. 043 825 0394.

Voit ilmoittautua oheisen linkin kautta 5.4.2024 mennessä. https://link.webropolsurveys.com/S/E19870310180DF0C

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimusta Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (UUDIS). Hankkeen toteuttavat Vaasan yliopisto ja Työterveyslaitos yhdessä ajalla 1.2.2023-1.8.2024.

LIVE 2: Teatteri-, sirkus- ja tanssiesitykset tulevat kouluihin ympäri Suomen!

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema LIVE 2 -hanke tuo teatteria, sirkusta ja tanssia kouluihin kevät- ja syyslukukausina 2024. Esitykset tulevat katsojien luo, heidän omiin tiloihinsa!

Hankkeen esitystarjottimelta löytyy 25 huikeaa esittävän taiteen teosta. Esityksiä toteutetaan valtakunnallisesti ja hankkeen tavoitteena on vierailla myös sellaisissa paikoissa, joissa omaa kulttuuritarjontaa on joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Kiertueolosuhteisiin suunnitelluista esityksistä osan voi toteuttaa pienissäkin tiloissa, osan esim. liikuntasaleissa. Esiintyjät tuovat tarvittavan tekniikan mukanaan.

Hankkeen tukemat hinnat ovat tilaajille 199–490 euroa/esitys. Tilaaja maksaa vain esityshinnan, hanke kattaa muut kulut (matkat, majoitukset ym.).

Tutustu esitystarjottimeen, tee tilaus TÄÄLTÄ ja anna taiteen vaikuttaa!

MAOL ry:n Kemikaaliturvallisuus rehtoreille -webinaari 8.4.

Koulutus tukee vastuiden hallintaa ja koulun toiminnan organisointia kemikaaliturvallisuuden osalta. Erityisesti käsitellään koulujen varautumista riskeihin. Mitä rehtorin tulisi tietää kemikaaliturvallisuudesta ja mitä tukimateriaaleja sitä varten on olemassa. 

Ma 8.4. klo 10.30-12.30

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Webinaari on osa MAOL ry:n koulutushanketta Kemikaaliturvallisuus koulussa. OPH:n rahoittaman hankkeen koulutukset ovat kaikille osallistujille avoimia ja maksuttomia, tervetuloa.

Nuorten pahoinvointi lisääntynyt – etsitkö keinoa tukea nuoria koulussa?

Perhepolku tarjoaa tukea nuorten ja perheiden jaksamiseen

Onko koulunne oppilailla haasteita jaksamisessa ja mielenterveydessä? Haluatteko tarjota tukea oppilaille ja heidän vanhemmilleen vanhempainillan muodossa?

Perhepolku-vanhempainiltamallilla (1 h 30 min) voidaan tarjota vanhemmille välineitä nuoren jaksamisen tukemiseen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Perhepolku-vanhempainilta koostuu kolmesta teemasta:

  • Nuoren jaksaminen
  • Haastavien tunteiden käsittely
  • Itsemyötätunto

Perhepolku-vanhempainiltoja on tarjottu useissa kouluissa Itä-Uudellamaalla sekä Espoossa ja Helsingissä. Palautteissa yli 90 prosenttia vanhemmista piti vanhempainiltaa tärkeänä ja hyödyllisenä sekä suositteli vanhempainiltaa toisille perheille. Vanhemmat kokivat saaneensa tukea nuoren jaksamisen ja itsemyötätunnon vahvistamiseen sekä nuoren haastavien tunteiden käsittelyyn. Palautteen antoi 147 vanhempaa. Lisää tietoa: https://perhepolku.fi/vanhempainilta

”Mielettömän hieno tapa lähestyä asiaa, todella lämmin. Itkin niin monessa kohtaa, kun kävi niin sydämeen! En ole näin koskettavassa koulutuksessa ollut koskaan, suurkiitos!!!”

”Kiitos tästä mieltä tukevasta ja voimavaroja täyttävästä illasta! Saimme tästä paljon vinkkejä ja voimaa arkeen sekä jaksamisen tukemiseen niin itsellä kuin nuorillamme.”

Järjestämme vanhempainiltoja ympäri Suomea etä- tai lähitoteutuksena. Vanhempainillan sisältö soveltuu tarjottavaksi 6.-9.-luokkalaisten oppilaiden vanhemmille. Vanhempainillan voi tilata tälle keväälle tai ensi syksylle. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lämpimin terveisin,
Tellervo Uljas
Kahden teinin äiti, luennoitsija ja Perhepolun kehittäjä 
Väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella
tellervo.uljas@perhepolku.fi
puh. 045 201 5595

Tervetuloa Maailman suurimpaan virtuaaliseen yritysvierailuun 18.4.2024!

Oulun kaupungin Työn Taitajat järjestää yhdessä Pohjois-Suomen Rakennusklusterin ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa maailman suurimman virtuaalisen yritysvierailun. Jo kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma avaa eri yritysten ovet virtuaalisesti lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Myös korkeakoulujen opiskelijoille on oma osuutensa. Vierailupäivä on maksuton ja toteutetaan virtuaalisesti. Yrityksiin ja oppilaitoksiin tutustutaan alalla työskentelevien ihmisten kautta eri ikäisille suunnatuilla sisällöillä. Vierailupäivään voi valmistautua innostavilla ja osallistavilla ennakkotehtävillä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  • Mitä: Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu rakennusalalle
  • Missä: Oulun kaupungin YouTube-kanava
  • Milloin: 18.4.2024 09:30-16:00 (eri kouluasteille on omat 30–45 minuutin vierailut päivän aikana)
  • Kenelle: Lapset ja nuoret varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
  • Ilmoittautuminen ja aikataulu: Ilmoittautuminen, tarkempi aikataulu ja lisätiedot löydät osoitteesta: https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat/maailman-suurin-virtuaalinen-yritysvierailu.html.

Tutkimusartikkeli: Yksinäisyyden ja ostrakismin taustatekijöitä, seurauksia ja suojaavia tekijöitä

Tutkimusartikkeli: Yksinäisyyden ja ostrakismin taustatekijöitä, seurauksia ja suojaavia tekijöitä – Right to Belong