Suomen Rehtorit ry:n lausunto luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

[gview file=”https://surefire.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Suomen-Rehtorit-ry-lausunto-opetuksen-valtakunnallisista-tavoitteista-ja-tuntijaosta-annetun-asetuksen-seka-perusopetusasetuksen-muuttamisesta-30112022.pdf”]