Suomen Rehtorit ry lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Suomen Rehtorit ry lausunto Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, jonka mukaisesti käynnistetään toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Hallituksen esitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelman toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. [gview file=”https://surefire.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Suomen-Rehtorit-ry-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-VN_489_2021-10062021.pdf”]