Vuoden Rehtori 2021 Ilpo Nybacka

Vuoden rehtori Ilpo Nybacka: ”Rehtori on palveluammatissa”

Kuva: Maarit Rintamäki

Suomen Rehtorit ry (SURE) on valinnut Vuoden 2021 rehtoriksi tamperelaisen Ilpo Nybackan.

Nybacka on Ahvenisjärven yhtenäiskoulun rehtori, joka tunnetaan rohkeana kouluarjen uudistajana, monikulttuurisuuden ymmärtäjänä sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäjänä. Hän on avannut koulun ovia ja ikkunoita ympäröivään yhteiskuntaan pitkäjänteisellä työllä.

Hänestä rehtori on palveluammatissa, jossa pitää olla aktiivinen ja aloitteellinen. Rohkeasti ja voimien mukaan.

– Koulu ei voi olla yhteiskunnassa vain reagoiva toimija. Nämä kaikki lapset ja perheet on annettu meille. Kun sen muistaa, jaksaa kehittää ja pystyy löytämään ilonaiheita vaikeimpinakin hetkinä, Nybacka toteaa.

Ennakkoluuloton edelläkävijyys vaatii rehtorilta etenkin rohkeutta ja keskeneräisyyden sietämistä.

– Riittämättömyys on rehtorin ikuinen seuralainen. Näen työssäni joka päivä, miten moni asia voisi olla toisin ja kaipaisi kehittämistä. Keskeneräisyys on hyväksyttävä, jotta jaksaa.

Avoimuus edistää yhteistyötä

Ahvenisjärven koulun kehittämistehtävänä on yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä digi- ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Se on myös Digione-pilottikoulu ja Someturvan kokeilukoulu, jonka tuhannesta oppilaasta noin 40 prosentilla on jokin muu kotikieli kuin suomi. Hän on uudistanut kodin ja koulun välistä viestintää pitkäjänteisellä työllä.

– Avaamme koulun toimintatapoja tiedotteissa, joissa kerromme vanhemmille vaikkapa siitä, miten toimimme, kun oppilaat ovat tapelleet tai milloin koulu tekee lastensuojeluilmoituksen. Huoltajia selvästi helpottaa tieto, että meillä on selkeät toimintaperiaatteet eivätkä käytännöt koske vain heidän lapsiaan.

Monikulttuurisuudenkin vuoksi Nybacka korostaa, että viestinnässä tarvitaan sanojen lisäksi kuvia ja ääntä. Hän itse on tehnyt esimerkiksi podcasteja. Uusimmat viestintäoivallukset liittyvät Osallisuuden ja yhteistyön digitaaliset välineet -hankkeeseen. Siinä työskentelee myös palvelumuotoilijoita, joita koulussa on käytetty aiemminkin.

– Osallistamme huoltajia kertomaan, mikä heitä koulussa kiinnostaa, ja kuuntelemme herkällä korvalla. Monen käsitys koulusta perustuu muistikuvaan omilta kouluajoilta tai yksittäiseen kohu-uutiseen. Siksi on tärkeää, että viestimme säännöllisesti ja ennakoivasti koulun arjesta. Kun siitä piirtyy kattava kuva, satunnaiset ongelmiin liittyvät uutiset tai viestit saavat oikeat mittasuhteet.

 

Hyvinvoinnista on huolehdittava

Nybackan oman hyvinvoinnin peruspilarit ovat perhe, liikunta, riittävä uni ja monipuolinen ravinto – mutta työpäivien pituuden kanssa hän tasapainoilee monen muun rehtorin tavoin. Henkilöstölle hän muistuttaa työn rajaamisen merkityksestä ja kehittää keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulussa esimerkiksi ollaan ottamassa käyttöön Tampereen yliopiston kanssa kehitettyä uusien opettajien mentorointiohjelmaa.

Erityisesti Nybacka korostaa kollegiaalisen tuen merkitystä rehtorin jaksamisessa.

– Tampereen rehtoriyhteisö on minulle tärkein voimien antaja. Kun voin jakaa ajatuksiani hyvinkin pieniltä tuntuvista arjen tilanteista, kollegan lämmin ja tukeva suhtautuminen on siinä todella arvokasta. Siinä ei sen kummempia ratkaisuja tarvita.

 

Ilpo Nybacka on toiminut eri kouluissa esimiestehtävissä vuodesta 2007 lähtien.

 

Vuoden Rehtori -kunniamaininta jaetaan vuosittain Pro Rexi -tapahtuman yhteydessä. Valinnan tekee Suomen Rehtorit ry:n (SURE) alueyhdistysten ehdotusten pohjalta SURE:n hallituksen asettama valintaryhmä, johon kuuluu SURE:n hallituksen jäsenten lisäksi tärkeimpien sidosryhmien ja yhteistyökumppanien edustajia.