Uutiset

 • Lausunto HE 106/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

  Lausunto HE 106/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

  Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 106/2017 Asia: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018   Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Suomessa on viime vuosina leikattu merkittäviä rahasummia koulutuksen perusrahoituksesta, minkä seuraukset eivät voi olla näkymättä tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan Suomi on panostanut koulutukseen varsin maltillisesti sekä jää muihin Pohjoismaihin ja … Lue lisää

 • Lausunto 9.6.2017 esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

  Lausunto 9.6.2017 esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

  Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 15/2017 Asia: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 29.5.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä … Lue lisää

 • Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

  Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

  Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen! Suomen Rehtoreiden toukokuussa jäsenilleen tekemän rehtoribarometrin tulosten mukaan keskeisimmät esteet rehtoriammatin vetovoimaisuudelle ovat liian moninaiseksi kasvaneet työtehtävät, stressaava työ sekä pedagogiselle johtamiselle jäävän ajan vähyys. -Koulutus on jatkossa kuntien merkittävin lakisääteinen tehtävä. Oppilaitoksissa valetaan kivijalkaa maamme tulevaisuudelle. Koulutuksen keskeisestä asemasta johtuen on tärkeää pohtia, missä kunnossa suomalainen koulu … Lue lisää

 • Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

  Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OKM/13/010/2017 Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 24.4.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön perusopetuslain muuttamiseksi väliaikaisesti, mikä mahdollistaisi alueelliset kokeilut kieltenopiskelussa ilman velvoittavaa toisen kotimaisen opiskelua. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa valinnaisuuden vaikutuksista kielivalintoihin, kielten tarjontaan, opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Lainmuutoksen mahdollistama kokeilu koskisi kahta ikäluokkaa ja enintään 2200 oppilasta, jotka aloittavat B1-kielen opiskelun elokuussa … Lue lisää

 • Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

  Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015 Lausuntopyyntö Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 17.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi. Suomen Rehtorit ry pitää edelleen tärkeänä sitä, että niin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kuin myös Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta jatkuu itsenäisenä ja riippumattomana … Lue lisää

 • Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

  Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

  Viite: Lausuntopyyntö OPH-293-2017 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön. Suomen Rehtorit ry pitää aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyä uudistustyötä onnistuneena. Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tuodaan hyvin näkyviin aikuisten perusopetuksen erityispiirteet ja myös oppilaitosten tärkeän tehtävän aikuisopiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Aikuisten perusopetus tulee sisältämään kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. … Lue lisää