Lausunto lukiokoulutuksen rahoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunnon antaminen lausuntopyyntöön (OKM/58/010/2014) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa … Lue lisää

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Opetushallitukselle Viite: Dno 35/041/2012 Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Luonnoksessa otetaan hyvin huomioon nykyiset opiskelijaryhmät, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Tästä syystä pidämme hyvänä, että aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus on sisällytetty varsinaiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tämä mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt erilaisista lähtökohdista tuleville opiskelijoille. … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen tilanteesta ja rahoituksen riittävyydestä

Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 8.10.2014 Asia: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 Aihe: Lukiokoulutuksen tilanne ja rahoituksen riittävyys Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi lukiokoulutuksen tilanteesta ja rahoituksen riittävyydestä hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2015 käsittelyn yhteydessä. Tavoitteena maailman osaavin kansa vuonna 2020 Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi … Lue lisää

Lausunto talousarvioesityksen vaikutuksesta lukiokoulutukseen

Eduskunta Sivistysvaliokunta Kuulemistilaisuus 23.9.2014 Asia: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 Aihe: Talousarvioesityksen vaikutus lukiokoulutukseen Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi vuoden 2015 valtion talousarvioesityksen vaikutuksista lukiokoulutukseen. Tavoitteena maailman osaavin kansa vuonna 2020 Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 todetaan, että ”osaamisen, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää panostamista varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen, … Lue lisää