Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 5.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/61/010/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi opiskelijavalintarekisteristä, ja että sen mukaan perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävien tiedot ovat kootusti käytettävissä hauissa … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 15.9.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/60/010/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry ottaa erityisesti kantaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja siinä erityisesti pykäliin … Lue lisää

Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 19.5.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/4/040/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 2015:9 (päivätty 10.4.2015).   Selvitys erityisen koulutustehtävän asemasta lukiokoulutuksessa on kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. Selvityksessä on käsitelty ansiokkaasti erilaisia erityisen koulutustehtävän luvan saaneita lukiokoulutuksenjärjestäjiä ja asianosaisia on kuultu laajasti. Selvityshenkilöiden tekemät ehdotukset ovat kannatettavia. Selvityksessä todetaan, … Lue lisää

Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 6.5.2015

Opetushallitus Viite: Lausuntopyyntö diaarinumero 17/421/2015 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (päivätty 14.4.2015). Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos Opetushallitus on valmistellut lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukiokoulutusta varten. Näiden perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien. … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen järjestämisverkosta

Eduskunta Sivistysvaliokunta Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 20.2.2015 Asia 1: HE 306/2014 vp Asia 2: HE 310/2014 vp Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät sivistysvaliokunnan jäsenet Suomen Rehtorit ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta osallistua kuulemistilaisuuteen, joka koskee merkittävällä tavalla suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta. Lausuntomme käsittelee pääosin lukiokoulutuksen järjestäjäverkon uudistamista ja rahoitusta. Hallitus toteaa järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön perusteluissa seuraavasti: … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen järjestämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunnon antaminen lausuntopyyntöön (OKM/57/010/2014) hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä. Suomen Rehtorit ry (SURE) keskittyy lausunnossaan lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyviin osiin esitystä. Hallituksen esityksessä on tarkoitus … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen rahoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunnon antaminen lausuntopyyntöön (OKM/58/010/2014) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa … Lue lisää

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Opetushallitukselle Viite: Dno 35/041/2012 Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Luonnoksessa otetaan hyvin huomioon nykyiset opiskelijaryhmät, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Tästä syystä pidämme hyvänä, että aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus on sisällytetty varsinaiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tämä mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt erilaisista lähtökohdista tuleville opiskelijoille. … Lue lisää

Lausunto lukiokoulutuksen tilanteesta ja rahoituksen riittävyydestä

Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 8.10.2014 Asia: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 Aihe: Lukiokoulutuksen tilanne ja rahoituksen riittävyys Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi lukiokoulutuksen tilanteesta ja rahoituksen riittävyydestä hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2015 käsittelyn yhteydessä. Tavoitteena maailman osaavin kansa vuonna 2020 Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi … Lue lisää

Lausunto talousarvioesityksen vaikutuksesta lukiokoulutukseen

Eduskunta Sivistysvaliokunta Kuulemistilaisuus 23.9.2014 Asia: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 Aihe: Talousarvioesityksen vaikutus lukiokoulutukseen Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi vuoden 2015 valtion talousarvioesityksen vaikutuksista lukiokoulutukseen. Tavoitteena maailman osaavin kansa vuonna 2020 Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 todetaan, että ”osaamisen, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää panostamista varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen, … Lue lisää