Lausunto yleissivistävän koulutuksen resursseista ja kipupisteistä 4.10.2016

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto (SitJ) Lausunto / Suomen Rehtorit ry 4.10.2016 Asia: Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Teema: Yleissivistävän koulutuksen resurssit ja kipupisteet (luku 29.10.) Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Järjestömme haluaa kiinnittää huomiota yleissivistävän koulutuksen kohtuuttomiin kokonaisvoimavarojen leikkauksiin. Edellisellä ja nyt alkaneella vaalikaudella puhutaan  … Lue lisää

Lausunto Esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 090916

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/25/010/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.7.2016 päivättyyn lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Suomen Rehtorit ry pitää hallituksen esitystä kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvien tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien jaottelua viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle onnistuneena. Erityisesti osaamisen vertailukelpoisuutta voidaan parantaa vaativuustasojen avulla. Hallituksen esityksessä todetaan, … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään 06042016

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015, 11.3.2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Suomen Rehtorit ry (myöh. SURE) pitää perusteltuna uuden viraston perustamista. Julkisen talouden heikentyminen vaatii rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotta voidaan varmistaa palveluiden laatu. SURE edellyttää, … Lue lisää